Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate1,477,370,0001,491,538,0001,477,609,000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare1,074,320,0001,073,012,0001,098,890,000
Imobilizari necorporale307,918,000323,693,000273,987,000
Participatii si alte imobilizari financiare95,132,00094,833,000104,732,000
Active de trezorerie si interbancare12,718,589,00011,172,877,00015,369,855,000
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale6,631,509,0005,343,457,0002,438,412,000
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii--2,482,086,000
Creante asupra institutiilor financiare6,087,080,0005,829,420,00010,449,357,000
Alte active de trezorerie si interbancare--0
Active din operatiuni cu clientela31,816,645,00033,672,934,0001,221,753,000
Creante asupra clientelei31,816,645,00033,672,934,0001,221,753,000
Alte active19,084,089,00020,454,293,00050,674,802,000
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere--6,884,000
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global18,724,024,00020,090,859,00017,766,818,000
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie--0
Alte active financiare360,065,000363,434,00032,520,426,000
Creante privind impozitul curent--7,484,000
Creante privind impozitul amanat--97,202,000
Alte active nefinanciare--275,988,000
Total Activ65,096,693,00066,791,642,00068,744,019,000
Datorii110,488,762,000113,403,496,00058,806,714,000
Datorii de trezorerie si interbancare2,608,768,0002,503,308,0003,662,565,000
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare2,051,664,0002,245,924,0002,827,436,000
Depozite de la banci--392,854,000
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)557,104,000257,384,000442,275,000
Datorii din operatiuni cu clientela51,356,337,00053,007,283,00053,804,362,000
Depozite de la clienti--53,804,362,000
Alte datorii56,523,657,00057,892,905,0001,339,787,000
Datoria cu impozitul curent--96,603,000
Datorii privind impozitul amanat--0
Alte datorii si provizioane56,523,657,00057,892,905,0001,243,184,000
Capitaluri proprii9,852,312,00010,089,894,0009,937,305,000
Capital social si prime de capitaluri2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezultat reportat6,674,474,0007,025,637,0007,261,642,000
Rezerve si alte rezerve662,216,000548,635,000101,535,000
Alte elemente de capital--58,506,000
Total Pasiv65,096,693,00066,791,642,00068,744,019,000

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Venituri din exploatare1,518,418,0003,077,836,0002,335,418,000
Venituri nete din dobanzi506,679,0001,013,463,0001,536,709,000
Venituri din dobanzi si similare545,813,0001,090,173,0001,648,622,000
Cheltuieli cu dobanzile si similare39,134,00076,710,000111,913,000
Venituri nete din speze si comisioane179,446,000377,857,000580,304,000
Venituri din speze si comisioane247,304,000512,420,000791,149,000
Cheltuieli cu speze si comisioane67,858,000134,563,000210,845,000
Venit net din tranzactionare759,209,0001,538,918,000188,711,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global72,531,000147,037,00011,960,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere--7,685,000
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete553,000561,00010,049,000
Cheltuieli din exploatare438,413,000825,491,0001,219,596,000
Cheltuieli administrative si generale374,268,000702,841,0001,040,120,000
Cheltuieli cu personalul200,079,000407,603,000616,855,000
Alte cheltuieli operationale174,189,000295,238,000423,265,000
Cheltuieli cu amortizarea64,145,000122,650,000179,476,000
Provizioane--0
Rezultatul extraordinar - net--41,696,000
Rezultatul Brut320,796,000712,305,0001,157,518,000
Total Venituri759,209,0001,537,796,0002,377,114,000
Total Cheltuieli438,413,000825,491,0001,219,596,000
Impozit pe profit98,324,00086,469,000-237,175,000
Rezultat Net222,472,000625,836,000920,343,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)