Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Active imobilizate1,491,538,0001,477,609,0001,516,679,000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare1,073,012,0001,098,890,0001,088,411,000
Imobilizari necorporale323,693,000273,987,000321,063,000
Participatii si alte imobilizari financiare94,833,000104,732,000107,205,000
Active de trezorerie si interbancare11,172,877,00015,369,855,00013,019,221,000
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale5,343,457,0002,438,412,0001,894,448,000
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii-2,482,086,0002,274,924,000
Creante asupra institutiilor financiare5,829,420,00010,449,357,0008,849,849,000
Alte active de trezorerie si interbancare-00
Active din operatiuni cu clientela33,672,934,0001,221,753,0001,222,595,000
Creante asupra clientelei33,672,934,0001,221,753,0001,222,595,000
Alte active20,454,293,00050,674,802,00053,304,802,000
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere-6,884,0006,947,000
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global20,090,859,00017,766,818,00019,863,825,000
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie-00
Alte active financiare363,434,00032,520,426,00032,975,201,000
Creante privind impozitul curent-7,484,0007,484,000
Creante privind impozitul amanat-97,202,000180,089,000
Alte active nefinanciare-275,988,000271,256,000
Total Activ66,791,642,00068,744,019,00069,063,297,000
Datorii113,403,496,00058,806,714,00059,184,392,000
Datorii de trezorerie si interbancare2,503,308,0003,662,565,0005,206,953,000
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare2,245,924,0002,827,436,0004,551,492,000
Depozite de la banci-392,854,000156,810,000
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)257,384,000442,275,000498,651,000
Datorii din operatiuni cu clientela53,007,283,00053,804,362,00052,683,581,000
Depozite de la clienti-53,804,362,00052,683,581,000
Alte datorii57,892,905,0001,339,787,0001,293,858,000
Datoria cu impozitul curent-96,603,00083,963,000
Datorii privind impozitul amanat-00
Alte datorii si provizioane57,892,905,0001,243,184,0001,209,895,000
Capitaluri proprii10,089,894,0009,937,305,0009,878,905,000
Capital social si prime de capitaluri2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezultat reportat7,025,637,0007,261,642,0007,690,955,000
Rezerve si alte rezerve548,635,000101,535,000-385,380,000
Alte elemente de capital-58,506,00057,708,000
Total Pasiv66,791,642,00068,744,019,00069,063,297,000

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202130-Sep-202131-Dec-2021
Venituri din exploatare3,077,836,0002,335,418,0003,117,689,000
Venituri nete din dobanzi1,013,463,0001,536,709,0002,084,187,000
Venituri din dobanzi si similare1,090,173,0001,648,622,0002,234,229,000
Cheltuieli cu dobanzile si similare76,710,000111,913,000150,042,000
Venituri nete din speze si comisioane377,857,000580,304,000764,779,000
Venituri din speze si comisioane512,420,000791,149,0001,064,987,000
Cheltuieli cu speze si comisioane134,563,000210,845,000300,208,000
Venit net din tranzactionare1,538,918,000188,711,000245,298,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global147,037,00011,960,00011,960,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere-7,685,0007,747,000
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete561,00010,049,0003,718,000
Cheltuieli din exploatare825,491,0001,219,596,0001,617,582,000
Cheltuieli administrative si generale702,841,0001,040,120,0001,378,636,000
Cheltuieli cu personalul407,603,000616,855,000828,692,000
Alte cheltuieli operationale295,238,000423,265,000549,944,000
Cheltuieli cu amortizarea122,650,000179,476,000238,946,000
Provizioane-00
Rezultatul extraordinar - net-41,696,000145,656,000
Rezultatul Brut712,305,0001,157,518,0001,645,763,000
Total Venituri1,537,796,0002,377,114,0003,263,345,000
Total Cheltuieli825,491,0001,219,596,0001,617,582,000
Impozit pe profit86,469,000237,175,000326,860,000
Rezultat Net625,836,000920,343,0001,318,903,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)