Date financiare BRD - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni BRD
Date Financiare BRD
Dividende BRD

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate1,516,679,0001,496,533,0001,497,723,000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare1,088,411,0001,069,209,0001,043,284,000
Imobilizari necorporale321,063,000329,386,000346,427,000
Participatii si alte imobilizari financiare107,205,00097,938,000108,012,000
Active de trezorerie si interbancare13,019,221,00017,303,265,00015,678,792,000
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale1,894,448,0003,330,538,0007,534,142,000
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii2,274,924,0001,122,999,000992,111,000
Creante asupra institutiilor financiare8,849,849,00012,849,728,0007,152,539,000
Alte active de trezorerie si interbancare000
Active din operatiuni cu clientela1,222,595,0001,270,045,0001,325,738,000
Creante asupra clientelei1,222,595,0001,270,045,0001,325,738,000
Alte active53,304,802,00053,061,113,00052,307,533,000
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere6,947,0007,209,0007,936,000
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global19,863,825,00018,791,485,00015,091,718,000
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie000
Alte active financiare32,975,201,00033,541,206,00036,130,131,000
Creante privind impozitul curent7,484,0007,484,0007,484,000
Creante privind impozitul amanat180,089,000296,694,000535,430,000
Alte active nefinanciare271,256,000417,035,000534,834,000
Total Activ69,063,297,00073,130,956,00070,809,786,000
Datorii59,184,392,00065,337,352,00064,838,327,000
Datorii de trezorerie si interbancare5,206,953,0009,043,049,0009,956,551,000
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare4,551,492,0007,825,420,0008,838,105,000
Depozite de la banci156,810,000614,436,000621,502,000
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)498,651,000603,193,000496,944,000
Datorii din operatiuni cu clientela52,683,581,00053,329,382,00053,665,039,000
Depozite de la clienti52,683,581,00053,329,382,00053,665,039,000
Alte datorii1,293,858,0002,964,921,0001,216,737,000
Datoria cu impozitul curent83,963,00048,438,00040,116,000
Datorii privind impozitul amanat000
Alte datorii si provizioane1,209,895,0002,916,483,0001,176,621,000
Capitaluri proprii9,878,905,0007,793,604,0005,971,459,000
Capital social si prime de capitaluri2,515,622,0002,515,622,0002,515,622,000
Rezultat reportat7,690,955,0006,266,986,0005,719,947,000
Rezerve si alte rezerve-385,380,000-1,049,912,000-2,322,104,000
Alte elemente de capital57,708,00060,908,00057,994,000
Total Pasiv69,063,297,00073,130,956,00070,809,786,000

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Venituri din exploatare3,117,689,000809,532,0001,641,519,000
Venituri nete din dobanzi2,084,187,000556,163,0001,123,059,000
Venituri din dobanzi si similare2,234,229,000608,480,0001,274,687,000
Cheltuieli cu dobanzile si similare150,042,00052,317,000151,628,000
Venituri nete din speze si comisioane764,779,000180,008,000373,315,000
Venituri din speze si comisioane1,064,987,000260,969,000536,496,000
Cheltuieli cu speze si comisioane300,208,00080,961,000163,181,000
Venit net din tranzactionare245,298,00077,770,000133,856,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global11,960,0002,453,0002,415,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere7,747,000259,0002,352,000
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete3,718,000-7,121,0006,522,000
Cheltuieli din exploatare1,617,582,000459,797,000852,704,000
Cheltuieli administrative si generale1,378,636,000403,003,000739,593,000
Cheltuieli cu personalul828,692,000205,122,000415,227,000
Alte cheltuieli operationale549,944,000197,881,000324,366,000
Cheltuieli cu amortizarea238,946,00056,794,000113,111,000
Provizioane000
Rezultatul extraordinar - net145,656,000-32,002,000-46,095,000
Rezultatul Brut1,645,763,000317,733,000742,720,000
Total Venituri3,263,345,000809,532,0001,641,519,000
Total Cheltuieli1,617,582,000491,799,000898,799,000
Impozit pe profit326,860,00054,511,000125,949,000
Rezultat Net1,318,903,000263,222,000616,771,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)