BRD - Groupe Societe Generale (BRD) - 16.94 RON (%)

Indicator 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Active imobilizate 12.85 13.56 13.54 13.32 13.54
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 8.88 9.14 8.99 8.98 8.94
Imobilizari necorporale 3.06 3.45 3.58 3.67 3.86
Participatii si alte imobilizari financiare 0.91 0.96 0.97 0.67 0.73
Active de trezorerie si interbancare 130.04 145.6 124.49 147.48 189.14
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 57.49 64.59 63.15 85.87 80.7
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 11.64 19.85 11.64 13.8 58.8
Creante asupra institutiilor financiare 60.91 61.17 49.7 47.81 49.65
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 11.62 11.92 12.46 13.28 13.98
Creante asupra clientelei 11.62 11.92 12.46 13.28 13.98
Alte active 448.38 454.4 466.5 477.84 456.62
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 119.26 113.84 116.69 112 111.85
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 0 330.52 339.97 0 0
Alte active financiare 318.8 0.52 0.52 357.26 336.56
Creante privind impozitul curent 0 0.2 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 4.73 4.2 3.58 3.24 3.24
Alte active nefinanciare 5.47 5.01 5.64 5.23 4.86
Total Activ 602.89 625.49 616.99 651.9 673.28
Datorii 549.44 566.53 552.54 581.73 599.46
Datorii de trezorerie si interbancare 71.29 75.77 70.55 75.78 75.66
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 58.58 58.14 58.22 58.54 59.42
Depozite de la banci 6.23 5.39 6.44 9.69 9.68
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 6.47 12.23 5.9 7.55 6.56
Datorii din operatiuni cu clientela 467.22 479.95 470.75 495.03 513.19
Depozite de la clienti 467.22 479.95 470.75 495.03 513.19
Alte datorii 10.93 10.81 11.24 10.92 10.61
Datoria cu impozitul curent 0.45 0.05 0.32 0.66 0.77
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 10.48 10.77 10.92 10.26 9.84
Capitaluri proprii 53.44 58.95 64.45 70.18 73.83
Capital social si prime de capitaluri 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31
Rezultat reportat -20.19 54.55 57.4 60.93 64.83
Rezerve si alte rezerve 51.81 -17.4 -14.8 -12.62 -12.86
Alte elemente de capital 0.51 0.5 0.54 0.56 0.54
Total Pasiv 602.89 625.49 616.99 651.9 673.28
Venituri operationale nete 21.52 29.3 7.92 15.77 23.98
Venituri nete din dobanzi 14.61 20.08 5.68 11.26 17.02
Venituri din dobanzi si similare 17.37 24.91 8.24 16.87 26.03
Cheltuieli cu dobanzile si similare 2.76 4.84 2.56 5.61 9.01
Venituri nete din speze si comisioane 4.87 6.39 1.46 3.05 4.77
Venituri din speze si comisioane 7.07 9.51 2.32 4.79 7.39
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.2 3.12 0.86 1.74 2.62
Venit net din tranzactionare 1.93 2.68 0.77 1.44 2.17
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.02 0.02 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.08 0.11 0 -0.02 -0.03
Cheltuieli operationale 10.81 14.78 4.3 7.99 11.78
Cheltuieli administrative si generale 9.36 12.84 3.8 6.96 10.21
Cheltuieli cu personalul 5.5 7.61 1.9 3.91 5.98
Alte cheltuieli operationale 3.87 5.22 1.9 3.05 4.23
Cheltuieli cu amortizarea 1.44 1.94 0.51 1.03 1.56
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net -0.31 -0.81 -0.08 0.04 0.3
Rezultatul Brut 10.4 13.72 3.54 7.82 12.5
Total Venituri 21.52 29.3 7.92 15.81 24.28
Total Cheltuieli 11.12 15.58 4.38 7.99 11.78
Impozit pe profit 1.8 2.39 0.64 1.32 2.11
Rezultat Net 8.6 11.33 2.9 6.5 10.39
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.