S.S.I.F. TradeVille S.A.

Sediul: Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, 031296, Romania; Tel: (4021) 318 75 55,
S.S.I.F.
SSIF TradeVille SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

SSIF TradeVille SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor rapoarte de analiza factuală, analize, materialele informative, promoționale și/sau comunicari publicitare („Rapoarte”). In cazul in care veti alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca acestea multiplica atat pierderile, cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF TradeVille SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata aici . si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata aici . Cu aceste posibile exceptii, SSIF TradeVille SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea acestor Rapoarte nu este direct legată de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana juridica implicata cu aceasta.

SSIF TradeVille SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate creste sau scadea în funcție de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

Termene si conditii privind distribuirea și comunicarea publică a operelor aparținând Tradeville S.A.

Drepturi de proprietate intelectuală
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., cu sediul în București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5868/1996, cod de înregistrare fiscală RO8694021 („TradeVille”) deține drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de marcă, drepturi de autor și drepturi conexe asupra materialelor informative, promoționale și/sau publicitare publicate pe pagina de internet https://tradeville.ro/, pe platformele de tranzacționare, pe pagina de Facebook a titularului, precum și pe toate celelalte rețele de socializare (Instagram, Twitter, LinkedIn etc.) sau pe orice alte platforme sau mijloace de comunicare în masa la care titularul a apelat sau intenționează să apeleze în viitor („Titularul”).

Definiții

Prin distribuire se înțelege transmiterea copiilor unei opere aparținând Titularului (rapoarte de analiza factuală, analize, materialele informative, promoționale și/sau publicitare, precum și link-uri sau hyperlink-uri, fotografii, capturi de ecran sau orice alte elemente care pot fi asociate cu materialele asupra cărora Titularul deține integralitatea drepturilor de proprietate intelectuală), precum și oferirea publică a acestora.

Prin comunicare publică se înțelege orice comunicare a unei opere aparținând Titularului, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis sau accesibil publicului sau în orice loc în care se adună sau au acces un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv proiecţia publică a unei opere audiovizuale aparținând titularului, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.
Prin Distribuitor se înțelege persoana care distribuie și comunică operele identificate la secțiunea I, aparținând Titularului.

Distribuirea și comunicarea publică a operelor aparținând TradeVille

Distribuirea (prin oferire publică sau prin transmitere directă) sau comunicarea publică pot avea loc doar cu titlu gratuit. Conținutul poate fi preluat în publicații care desfășoară activități financiare.
Distribuitorul nu are o relație contractuală, comercială sau de orice natură cu Titularul în legătură cu distribuirea operelor și nu reprezintă în niciun fel Titularul, iar distribuirea acestora nu constituie o prezumție de afiliere între Distribuitor și Titular.
Distribuitorul trebuie să respecte scopul și sensul operei Titularului, să nu trunchieze opera, să nu o reinterpreteze, să nu o asocieze cu informații false ori cu materiale (scrise, foto, video sau de orice natură) denigratoare, discriminatoare sau injurioase în orice modalitate, să nu aducă nicio atingere unor terțe persoane și să nu inducă în eroare nicio persoană prin distribuirea sau comunicarea publică a operei Titularului.

Indicarea sursei

Distribuitorul recurge la distribuirea sau comunicarea publică a operelor care apartin Titularului numai cu indicarea expresă și într-o modalitate vizibilă a sursei de unde a fost preluată informația, fie că este vorba despre pagina de internet a Titularului sau despre una din platformele pe care Titularul activează, indicarea sursei urmând a fi realizată, atunci când este posibil, de o manieră directă, care să conducă utilizatorul către pagina administrată în mod direct de către Titular

Excluderi

Distribuirea nu constituie și nu poate fi interpretată ca fiind o cesiune sau o vânzare de drepturi de autor sau ca oferind Distribuitorului un drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept asupra operei Titularului, cu excepția dreptului de a distribui și de a comunica public opera Titularului, în condițiile prezente.
Documentul Termene și Condiții nu va fi interpretat ca fiind o derogare sau o modificare a altor condiții contractuale la care Distribuitorul s-a obligat printr-un raport juridic față de Titular, dacă există un astfel de raport, și se completează cu informațiile generale care se regăsesc pe pagina de internet Tradeville S.A., orice modificare a adresei de internet sau a paginii sursă fiind pe deplin opozabilă Distribuitorului.

Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.