Dividende

Despre dividende. Ce sunt dividendele?

Alaturi de dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, investitorul in calitatea sa de proprietar al unei parti din companie are dreptul de a fi remunerat proportional cu numarul de actiuni detinute, prin plata de dividende. Trebuie retinut faptul ca nu toate actiunile au atasate acelasi drepturi: unele pot da dreptul la dividende dar pot fi fara drept de vot; de exemplu o companie poate emite atat actiuni preferentiale (purtatoare de dividend preferential, platit inaintea dividendelor datorate actiunilor comune dar lipsite de drept de vot) cat si actiuni obisnuite (engl. Common shares sau Ordinary shares), purtatoare de dividend si de drept de vot.

Cadrul legal dividende

In Romania legea cadru care stabileste cadrul legal al dividendelor este legea 31/90 privind societatile comerciale. Dispozitii speciale pentru emintentii de pe BVB se gasesc in legea 297/04 si Regulamentul CNVM 1/06.
citeste mai departe

Restrictii dividende

Daca in cazul societatilor private legea nu prevede niciun fel de restrictii cu privire la modul de repartizare a profitului contabil net , in cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (statul are o detinere de peste 50% din capitalul social) este obligatorie distribuirea ca dividend a unei cote de cel putin 50% din profit.

Semne de alarma

In cazul societatilor comerciale cu actionariat extrem de concentrat, pot aparea diferite forme de comportament care nu este in beneficiul actionarilor minoritari sau al companiei in sine. Astfel, sunt frecvente cazurile in care dividendele sunt reinvestite la rate ale rentabilitatii inferioare pragului minim de rentabilitate al firmei, in acest caz fiind preferabila distribuirea lor catre actionari, ori situatii in care se aproba in AGA (prin voturile actionarului majoritar) remuneratii imense pentru conducerea executiva sau Consiliul de Administratie, plati care ajung sa acopere sau sa depaseasca profitul net.

In analiza de investitii trebuie sa se acorde atentie si surselor de finantare a acestor dividende. Profitul net afisat de societate este doar o cifra pe hartie daca nu este sustinut si de fluxuri de numerar pozitive (cash flows). In urma practicarii contabilitatii de angajamente (accrual accounting) de multe ori veniturile si cheltuielile inregistrate in contabilitate nu corespund in mod fidel intrarilor si iesirilor de numerar in cadrul aceleiasi perioade. Astfel, plata unor dividende din sume obtinute pe credit ridica un serios semn de intrebare asupra responsabilitatii manageriale, deoarece in acest caz dividendul nu reflecta in mod adecvat situatia financiara a emitentului.

Impozitare dividende

Dividendele oferite de emitentii din Romania sunt impozitate cu 8% si suma neta este automat virata in contul de tranzactionare.

Rate financiare de evaluare a dividendelor

Randamentul dividendului (dividend yield): reprezinta raportul dintre dividendul pe actiune (DPS) si pretul din piata.

DY = DPS / P

Rata de distribuire a dividendelor (dividend payout ratio): evidentiaza cat din profitul net este distribuit ca dividend:

Payout ratio = Dividende de plata / Profit net disponibil

Rata de retentie (Retention Rate) reprezinta procentul din profitul net distribuibil reinvestit in societate:

RR = (Profit net disponibil - Dividende declarate) / profit net disponibil

RR = 1 - payout ratio

Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.