Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate1,481,756,0001,517,947,0001,556,542,000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare1,076,522,0001,087,163,0001,104,204,000
Imobilizari necorporale400,086,000425,644,000447,334,000
Participatii si alte imobilizari financiare5,148,0005,140,0005,004,000
Active de trezorerie si interbancare21,561,762,00026,201,678,00023,913,508,000
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale14,327,233,00017,518,717,00016,507,862,000
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii455,514,000301,343,000588,201,000
Creante asupra institutiilor financiare6,779,015,0008,381,618,0006,817,445,000
Alte active de trezorerie si interbancare000
Active din operatiuni cu clientela58,566,043,00064,862,643,00067,796,748,000
Creante asupra clientelei58,566,043,00064,862,643,00067,796,748,000
Alte active46,690,994,00047,555,512,00048,014,909,000
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere1,134,767,0001,095,091,0001,067,880,000
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global43,133,391,00020,281,120,00020,340,757,000
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie1,279,559,00024,766,892,00025,451,436,000
Alte active financiare495,288,000821,379,000584,769,000
Creante privind impozitul curent000
Creante privind impozitul amanat478,943,000407,404,000401,839,000
Alte active nefinanciare169,046,000183,626,000168,228,000
Total Activ128,300,555,000140,137,780,000141,281,707,000
Datorii118,463,620,000130,161,582,000130,632,232,000
Datorii de trezorerie si interbancare5,315,116,00014,152,953,00012,320,915,000
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare4,200,479,00012,642,234,00010,450,645,000
Depozite de la banci1,080,705,0001,464,753,0001,823,670,000
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)33,932,00045,966,00046,600,000
Datorii din operatiuni cu clientela107,421,265,000110,928,679,000113,438,997,000
Depozite de la clienti107,421,265,000110,928,679,000113,438,997,000
Alte datorii5,727,239,0005,079,950,0004,872,320,000
Datoria cu impozitul curent77,528,00069,478,00082,131,000
Datorii privind impozitul amanat000
Alte datorii si provizioane5,649,711,0005,010,472,0004,790,189,000
Capitaluri proprii9,836,935,0009,976,198,00010,649,475,000
Capital social si prime de capitaluri6,429,206,0006,429,206,0007,194,318,000
Rezultat reportat4,167,386,0003,914,067,0003,794,139,000
Rezerve si alte rezerve-1,154,143,000-862,586,000-876,372,000
Alte elemente de capital394,486,000495,511,000537,390,000
Total Pasiv128,300,555,000140,137,780,000141,281,707,000

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare1,296,186,0002,859,448,0004,479,289,000
Venituri nete din dobanzi969,367,0002,031,396,0003,145,714,000
Venituri din dobanzi si similare1,138,915,0002,508,800,0004,118,994,000
Cheltuieli cu dobanzile si similare169,548,000477,404,000973,280,000
Venituri nete din speze si comisioane259,030,000550,975,000852,403,000
Venituri din speze si comisioane390,585,000826,046,0001,291,604,000
Cheltuieli cu speze si comisioane131,555,000275,071,000439,201,000
Venit net din tranzactionare166,963,000380,809,000553,234,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global-14,372,000-70,484,000-98,140,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere-6,115,000-52,408,000-80,435,000
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete-78,687,00019,160,000106,513,000
Cheltuieli din exploatare822,856,0001,658,160,0002,540,511,000
Cheltuieli administrative si generale587,837,0001,264,864,0001,884,539,000
Cheltuieli cu personalul397,704,000818,518,0001,211,029,000
Alte cheltuieli operationale190,133,000446,346,000673,510,000
Cheltuieli cu amortizarea92,843,000188,467,000286,902,000
Provizioane142,176,000204,829,000369,070,000
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut473,330,0001,201,288,0001,938,778,000
Total Venituri1,296,186,0002,859,448,0004,479,289,000
Total Cheltuieli822,856,0001,658,160,0002,540,511,000
Impozit pe profit72,996,000154,809,000260,918,000
Rezultat Net400,334,0001,046,479,0001,677,860,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)