Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate1,291,671,0001,474,918,0001,481,756,000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare965,649,0001,064,215,0001,076,522,000
Imobilizari necorporale324,201,000406,244,000400,086,000
Participatii si alte imobilizari financiare1,821,0004,459,0005,148,000
Active de trezorerie si interbancare25,825,885,00030,189,491,00021,561,762,000
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale19,624,525,00018,320,913,00014,327,233,000
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii393,354,000419,377,000455,514,000
Creante asupra institutiilor financiare5,808,006,00011,449,201,0006,779,015,000
Alte active de trezorerie si interbancare000
Active din operatiuni cu clientela46,809,206,00056,117,785,00058,566,043,000
Creante asupra clientelei46,809,206,00056,117,785,00058,566,043,000
Alte active43,986,359,00044,718,996,00046,690,994,000
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere1,120,130,0001,108,316,0001,134,767,000
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global40,796,679,00041,193,373,00043,133,391,000
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie1,426,769,0001,483,111,0001,279,559,000
Alte active financiare427,983,000514,445,000495,288,000
Creante privind impozitul curent000
Creante privind impozitul amanat94,183,000257,885,000478,943,000
Alte active nefinanciare120,615,000161,866,000169,046,000
Total Activ117,913,121,000132,501,190,000128,300,555,000
Datorii107,018,240,000121,937,056,000118,463,620,000
Datorii de trezorerie si interbancare2,245,035,0008,992,938,0005,315,116,000
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare1,553,854,0007,929,500,0004,200,479,000
Depozite de la banci646,494,0001,024,259,0001,080,705,000
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate)44,687,00039,179,00033,932,000
Datorii din operatiuni cu clientela99,375,480,000108,021,629,000107,421,265,000
Depozite de la clienti99,375,480,000108,021,629,000107,421,265,000
Alte datorii5,397,725,0004,922,489,0005,727,239,000
Datoria cu impozitul curent158,508,00068,357,00077,528,000
Datorii privind impozitul amanat000
Alte datorii si provizioane5,239,217,0004,854,132,0005,649,711,000
Capitaluri proprii10,894,881,00010,564,134,0009,836,935,000
Capital social si prime de capitaluri6,429,206,0006,429,206,0006,429,206,000
Rezultat reportat3,473,544,0003,736,875,0004,167,386,000
Rezerve si alte rezerve574,640,000-58,512,000-1,154,143,000
Alte elemente de capital417,491,000456,565,000394,486,000
Total Pasiv117,913,121,000132,501,190,000128,300,555,000

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare3,618,242,0004,934,037,0001,296,186,000
Venituri nete din dobanzi2,267,211,0003,142,119,000969,367,000
Venituri din dobanzi si similare2,678,517,0003,695,753,0001,138,915,000
Cheltuieli cu dobanzile si similare411,306,000553,634,000169,548,000
Venituri nete din speze si comisioane701,422,000961,357,000259,030,000
Venituri din speze si comisioane1,030,694,0001,432,875,000390,585,000
Cheltuieli cu speze si comisioane329,272,000471,518,000131,555,000
Venit net din tranzactionare387,592,000528,682,000166,963,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global174,383,000179,023,000-14,372,000
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere57,691,00038,409,000-6,115,000
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete29,943,00084,447,000-78,687,000
Cheltuieli din exploatare1,684,147,0002,638,616,000822,856,000
Cheltuieli administrative si generale1,450,210,0002,024,169,000587,837,000
Cheltuieli cu personalul962,936,0001,328,277,000397,704,000
Alte cheltuieli operationale487,274,000695,892,000190,133,000
Cheltuieli cu amortizarea266,700,000357,831,00092,843,000
Provizioane-32,763,000256,616,000142,176,000
Rezultatul extraordinar - net07,377,0000
Rezultatul Brut1,934,095,0002,302,798,000473,330,000
Total Venituri3,618,242,0004,941,414,0001,296,186,000
Total Cheltuieli1,684,147,0002,638,616,000822,856,000
Impozit pe profit265,489,000278,265,00072,996,000
Rezultat Net1,668,606,0002,024,533,000400,334,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)