Date financiare TLV - BANCA TRANSILVANIA S.A.

Domeniu: Banci
Actiuni TLV
Date Financiare TLV
Dividende TLV

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Imobilizari necorporale321,524,000321,380,000342,982,000
Imobilizari corporale904,297,000930,858,000959,689,000
Casa, disponibilitati la banci centrale22,133,211,00016,798,026,00018,756,408,000
Active fin. pe termen scurt---
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale ---
Creante asupra institutiilor de credit7,223,277,0006,596,046,0006,349,808,000
Creante asupra clientelei42,165,347,00041,851,188,00043,075,675,000
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix990,106,0001,246,171,0001,340,216,000
Actiuni si alte titluri cu venit variabil31,962,891,00040,428,696,00041,527,623,000
Participatii---
Participatii in cadrul societatilor comerciale legate1,502,0001,658,0001,927,000
Capital subscris nevarsat---
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate---
Alte active1,386,477,0002,713,797,0002,978,963,000
Total Activ107,537,890,000110,887,820,000115,337,897,000
Datorii privind institutiile de credit2,010,612,0002,054,444,0002,445,563,000
Datorii privind clientela90,942,415,00093,185,230,00097,165,845,000
Din care depozite---
Datorii constituite prin titluri1,667,761,0001,711,986,0001,692,882,000
Alte pasive2,455,500,0002,426,884,0001,177,817,000
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate---
Datorii subordonate---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli615,952,000612,961,000622,436,000
Capitaluri proprii -total10,043,092,00011,025,296,00011,239,602,000
Actiuni proprii---
Capital social subscris---
Prime de capital---
Rezerve---
Rezultatul exercitiului---
Rezultatul reportat---
Capital social5,824,201,0005,824,201,0005,824,201,000
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv107,537,890,000110,887,820,000115,337,897,000

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Rezultatul curent1,671,954,000752,808,0001,164,282,000
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli administrative generale-313,450,000650,715,000
Cheltuieli cu comisioane-95,690,000207,161,000
Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente821,487,000146,402,000113,051,000
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale327,721,00089,586,000178,035,000
Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate-144,255,000282,058,000
Dobanzi de primit si venituri asimilate---
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare-145,803,000261,620,000
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente---
Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate---
Venituri din comisioane656,439,968308,947,000654,149,000
Venituri privind titlurile---
Alte cheltuieli de exploatare624,154,000240,074,000481,963,000
Rezultatul activitatii curente dupa impozitare---
Rezultatul extraordinar---
Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare---
Rezultatul Brut1,671,954,000752,808,0001,164,282,000
Venituri Totale4,542,611,000--
Venituri operationale3,937,204,052-2,169,904,619
Cheltuieli Totale2,870,657,000--
Cheltuieli operationale2,566,168,537-1,133,768,389
Impozit pe profit195,800,000-96,480,000148,790,000
Rezultat Net1,476,154,000656,328,0001,015,492,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)