Banca Transilvania (TLV) - 25.9 RON (%)

Indicator 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Active imobilizate 7.52 8.14 8.12 8.23 8.63
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 5.34 5.68 5.7 5.65 5.86
Imobilizari necorporale 2.16 2.45 2.4 2.56 2.76
Participatii si alte imobilizari financiare 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
Active de trezorerie si interbancare 115.61 108.94 121.73 140.64 152.04
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 79.8 70.3 86.33 110.04 95.63
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 2.84 2.61 2.53 1.52 7.63
Creante asupra institutiilor financiare 32.96 36.04 32.87 29.08 48.78
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 327.75 328.8 327.99 335.8 351.01
Creante asupra clientelei 327.75 328.8 327.99 335.8 351.01
Alte active 232.12 233.39 257.31 255.32 250.32
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 5.16 5.35 6.48 5.91 0
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 98.33 210.23 228.04 220.8 217.38
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 123.04 9.96 15.52 21.03 24.96
Alte active financiare 2.83 3.11 2.99 3.84 4.41
Creante privind impozitul curent 0 0.07 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 1.94 3.83 3.37 2.73 2.57
Alte active nefinanciare 0.81 0.86 0.91 1.01 0.99
Total Activ 683.01 679.28 715.15 739.99 762
Datorii 631.52 633.49 662.54 680.56 702.06
Datorii de trezorerie si interbancare 59.56 31.72 25.38 34.12 36.6
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 50.52 23.4 21.15 31.72 34.84
Depozite de la banci 8.82 8.11 4.03 2.19 1.52
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0.23 0.2 0.2 0.21 0.23
Datorii din operatiuni cu clientela 548.41 578.83 612.9 616.03 628.12
Depozite de la clienti 548.41 578.83 612.9 616.03 628.12
Alte datorii 23.55 22.95 24.27 30.41 37.34
Datoria cu impozitul curent 0.4 0 0.51 1.26 0.59
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 23.16 22.95 23.75 29.15 36.75
Capitaluri proprii 51.48 45.79 52.61 59.43 59.95
Capital social si prime de capitaluri 34.78 34.78 34.78 34.78 39.18
Rezultat reportat 18.34 21.55 25.63 28.83 24.4
Rezerve si alte rezerve -4.24 -12.9 -10.28 -7.11 -6.78
Alte elemente de capital 2.6 2.36 2.48 2.93 3.14
Total Pasiv 683.01 679.28 715.15 739.99 762
Venituri operationale nete 21.65 30.64 8.45 17.82 27.26
Venituri nete din dobanzi 15.21 21.4 6 12.22 18.34
Venituri din dobanzi si similare 19.91 29.16 9.77 20.29 30.91
Cheltuieli cu dobanzile si similare 4.71 7.76 3.77 8.07 12.57
Venituri nete din speze si comisioane 4.12 5.65 1.39 2.93 4.55
Venituri din speze si comisioane 6.24 8.61 2.19 4.61 7.22
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.12 2.97 0.8 1.67 2.67
Venit net din tranzactionare 2.67 3.32 0.65 1.59 2.54
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global -0.47 -0.59 0.32 0.41 0.61
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -0.39 -0.08 0.11 0.26 0.38
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.51 0.95 -0.04 0.4 0.84
Cheltuieli operationale 12.28 17.1 3.77 8.47 13.34
Cheltuieli administrative si generale 9.11 12.52 3.47 7.14 10.64
Cheltuieli cu personalul 5.85 8 2.3 4.73 7.01
Alte cheltuieli operationale 3.26 4.52 1.17 2.4 3.63
Cheltuieli cu amortizarea 1.39 1.9 0.52 1.06 1.6
Provizioane 1.78 2.67 -0.22 0.28 1.09
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 9.37 13.54 4.68 9.35 13.92
Total Venituri 21.65 30.64 8.45 17.82 27.26
Total Cheltuieli 12.28 17.1 3.77 8.47 13.34
Impozit pe profit 1.26 1.51 0.63 1.7 2.85
Rezultat Net 8.11 12.03 4.05 7.65 11.08
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.