Date financiare TGN - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Domeniu: Gaze naturale
Actiuni TGN
Date Financiare TGN
Dividende TGN

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate6,667,475,6056,677,043,3106,774,262,424
Imobilizari necorporale3,997,052,0663,936,777,5363,911,561,724
Imobilizari corporale852,178,630832,875,696831,340,952
Imobilizari financiare1,818,244,9091,907,390,0782,031,359,748
Active circulante1,338,670,5391,201,673,5061,103,487,177
Stocuri311,708,204398,553,784469,793,776
Creante612,007,279585,926,121407,012,481
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci414,955,056217,193,601226,680,920
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ8,006,146,1447,878,716,8167,877,749,601
Datorii4,037,777,8123,659,078,8503,906,341,605
Datorii pe termen scurt946,030,444846,434,8131,003,361,782
Datorii comerciale650,466,973500,347,686682,723,445
Datorii financiare132,104,365132,092,596130,180,722
Alte datorii pe termen scurt4,007,23139,728,7420
Provizioane (termen scurt)67,779,98873,511,94885,278,949
Venituri in avans (termen scurt)91,671,887100,753,841105,178,666
Datorii pe termen lung3,091,747,3682,812,644,0372,902,979,823
Datorii comerciale16,699,32516,179,72415,755,468
Datorii financiare1,899,193,2271,640,549,2941,773,325,304
Alte datorii pe termen lung015,506,8112,137,678
Provizioane (termen lung)106,041,177106,041,177106,041,177
Venituri in avans (termen lung)1,069,813,6391,034,367,0311,005,720,196
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii3,968,368,3324,219,637,9663,971,407,996
Capital social117,738,440117,738,440117,738,440
Prime de capital247,478,865247,478,865247,478,865
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat1,785,866,4152,044,223,5701,791,081,613
Alte rezerve1,265,796,8611,265,796,8611,265,796,861
Alte elemente de capital551,487,751544,400,230549,312,217
Total Pasiv8,006,146,1447,878,716,8167,877,749,601
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare120,710,692239,561,15429,399,905
Venituri din exploatare1,364,949,663457,111,618703,916,815
Cifra de afaceri1,236,455,760422,590,266635,016,050
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare128,493,90334,521,35268,900,765
Cheltuieli de exploatare1,244,238,971217,550,464674,516,910
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele112,818,31646,197,90893,645,012
Amortizare si depreciere359,741,684107,024,986214,169,739
Cheltuieli cu personalul467,705,11298,348,031235,863,566
Alte cheltuieli de exploatare303,973,859-34,020,461130,838,593
Rezultat financiar109,539,20075,172,381192,371,829
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net109,539,20075,172,381192,371,829
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut230,249,892314,733,535221,771,734
Total Venituri1,474,488,863532,283,999896,288,644
Total Cheltuieli1,244,238,971217,550,464674,516,910
Impozit pe profit53,445,225-56,376,38044,493,663
Alte impozite000
Rezultatul net176,804,667258,357,155177,278,071

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)