Date financiare TGN - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Domeniu: Gaze naturale
Actiuni TGN
Date Financiare TGN
Dividende TGN

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate6,476,873,0026,667,475,6056,677,043,310
Imobilizari necorporale4,011,982,0203,997,052,0663,936,777,536
Imobilizari corporale789,945,926852,178,630832,875,696
Imobilizari financiare1,674,945,0561,818,244,9091,907,390,078
Active circulante846,364,2351,338,670,5391,201,673,506
Stocuri203,547,494311,708,204398,553,784
Creante407,249,428612,007,279585,926,121
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci235,567,313414,955,056217,193,601
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ7,323,237,2378,006,146,1447,878,716,816
Datorii3,451,310,2874,037,777,8123,659,078,850
Datorii pe termen scurt558,832,341946,030,444846,434,813
Datorii comerciale324,603,958650,466,973500,347,686
Datorii financiare108,831,476132,104,365132,092,596
Alte datorii pe termen scurt04,007,23139,728,742
Provizioane (termen scurt)55,668,58467,779,98873,511,948
Venituri in avans (termen scurt)69,728,32391,671,887100,753,841
Datorii pe termen lung2,892,477,9463,091,747,3682,812,644,037
Datorii comerciale16,880,45116,699,32516,179,724
Datorii financiare1,719,932,1811,899,193,2271,640,549,294
Alte datorii pe termen lung0015,506,811
Provizioane (termen lung)118,611,004106,041,177106,041,177
Venituri in avans (termen lung)1,037,054,3101,069,813,6391,034,367,031
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii3,871,926,9493,968,368,3324,219,637,966
Capital social117,738,440117,738,440117,738,440
Prime de capital247,478,865247,478,865247,478,865
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat1,683,662,2841,785,866,4152,044,223,570
Alte rezerve1,265,796,8611,265,796,8611,265,796,861
Alte elemente de capital557,250,499551,487,751544,400,230
Total Pasiv7,323,237,2368,006,146,1447,878,716,816
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare75,870,221120,710,692239,561,154
Venituri din exploatare955,092,2681,364,949,663457,111,618
Cifra de afaceri875,725,7291,236,455,760422,590,266
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare79,366,539128,493,90334,521,352
Cheltuieli de exploatare879,222,0471,244,238,971217,550,464
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele86,039,586112,818,31646,197,908
Amortizare si depreciere249,906,257359,741,684107,024,986
Cheltuieli cu personalul352,682,349467,705,11298,348,031
Alte cheltuieli de exploatare190,593,855303,973,859-34,020,461
Rezultat financiar68,189,932109,539,20075,172,381
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net68,189,932109,539,20075,172,381
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut144,060,153230,249,892314,733,535
Total Venituri1,023,282,2001,474,488,863532,283,999
Total Cheltuieli879,222,0471,244,238,971217,550,464
Impozit pe profit38,561,86753,445,225-56,376,380
Alte impozite000
Rezultatul net105,498,286176,804,667258,357,155

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)