Date financiare BADE - BAD SA SUCEAVA

Actiuni BADE
Date Financiare BADE
Dividende BADE

Bilant contabil

30-Jun-202131-Dec-202130-Jun-2022
Active imobilizate997,8671,028,009988,528
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Active circulante4,252,2622,691,9013,507,009
Stocuri---
Creante1,166,341651,715992,928
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci---
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ5,250,1293,719,9104,495,537
Datorii3,206,9251,735,9282,619,389
Datorii pe termen scurt3,206,9251,735,9282,619,389
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)---
Datorii pe termen lung000
Datorii comerciale---
Datorii financiare---
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)---
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii2,058,9401,987,4821,892,002
Capital social1,143,6571,143,6571,143,657
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv5,250,1293,719,9104,495,537
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)242525

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202131-Dec-202130-Jun-2022
Rezultat din exploatare283,874236,149114,755
Venituri din exploatare6,382,16212,020,2666,127,313
Cifra de afaceri6,315,68411,944,7886,127,313
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Alte venituri din exploatare---
Cheltuieli de exploatare6,098,28811,784,1176,012,558
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele---
Amortizare si depreciere---
Cheltuieli cu personalul---
Alte cheltuieli de exploatare---
Rezultat financiar-8,603-12,0773,918
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net---
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut275,271224,072118,673
Total Venituri6,383,91912,023,7636,138,048
Total Cheltuieli6,108,64811,799,6916,019,375
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultatul net232,798161,34098,852

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)