Tranzactioneaza Bad Suceava (BADE) - 0.13 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 573.9 551.86 541.03 514.69 434.62
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 1502.79 1957.83 1017.81 697.2 242.61
Stocuri
Creante 363.83 554.32 253.82 282.41 88.27
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 2076.69 2509.69 1558.85 1211.89 677.23
Datorii 969.1 1462.31 640.03 459.64 76.93
Datorii pe termen scurt 969.1 1462.31 640.03 459.64 76.93
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 0 0
Datorii pe termen lung 0 0 0 0 0
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 1109.54 1056.23 921.46 761.58 600.3
Capital social 638.46 638.46 638.46 638.46 638.46
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 2076.69 2509.69 1558.85 1211.89 677.23
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 25 25 25 13 12
Rezultat din exploatare 131.83 64.06 -79.25 -159.69 -320.98
Venituri din exploatare 6710.47 3420.65 5630.98 1152.93 1703.16
Cifra de afaceri 6668.33 3420.65 5630.96 1127.69 1622.91
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 6578.64 3356.59 5710.23 1312.62 2024.14
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar -6.74 2.19 -0.34 -0.19 -0.17
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 125.09 66.25 -79.59 -159.88 -321.15
Total Venituri 6712.42 3426.65 5637.81 1152.75 1702.99
Total Cheltuieli 6587.33 3360.4 5717.41 1312.63 2024.14
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 90.07 55.19 -79.59 -159.88 -321.15
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.