Infinity Capital Investments (SIF5) - 1.83 RON (%)

Indicator 09/30/22 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23
Numerar si echivalente de numerar 0.31 0.24 5.06 0.12 0.13
Depozite bancare 7.49 1.41 1.28 6.65 6.79
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc) 220.04 241.34 234.56 248.29 288.99
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 0.46 0.49 0.5 0.64 0.69
Creante diverse (incl. dividende de primit) 0.08 0.01 0 0 0
Participatii 0 0 0 0 0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 1.38 1.36 1.34 1.32 1.37
Imobilizari necorporale 0 0 0 0 0
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Alte active 0.03 0.19 0.21 0.47 2.91
Total Activ 229.8 245.03 242.94 257.49 300.88
Datorii 10.57 13.64 13.62 15.31 19.28
Dividende de plata 5.52 5.39 5.37 5.36 5.34
Datorii financiare 0.38 0.23 0.16 0.07 0.05
Datorii privind impozitul pe profit 4.51 6.89 7.02 8.8 13.56
Alte datorii si provizioane 0.17 1.13 1.07 1.09 0.33
Capitaluri proprii 219.23 231.4 229.32 242.17 281.6
Capital social 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
Prime de capital 0 0 0 0 0
Actiuni proprii -0.27 -0.27 -6.93 -6.93 -6.93
Rezultat curent 19.13 0 0 0 0
Rezultatul reportat 78.88 96.94 98.48 82.85 0
Rezerve si alte rezerve 72.42 72.24 72.23 90.23 90.18
Alte elemente de capital 43.62 57.02 60.07 70.55 192.88
Total Pasiv 229.8 245.03 242.94 257.49 300.88
Activ net distribubil investitorilor (VAN)
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)
Venituri din exploatare 21.28 21.55 0.05 3.16 7.43
Venituri din dividende 21.06 21.25 0 2.99 7.05
Venituri din dobanzi 0.23 0.31 0.03 0.12 0.24
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar -0 0 0 0.04 -0
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere -0.05 -0.01 0.01 0 0.09
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor 0 0 0 0 0
Alte venituri operationale 0.03 0.01 0 0 0.06
Cheltuieli de exploatare 1.14 2.7 0.4 0.92 1.36
Cheltuieli cu comisioanele 0.25 0 0 0.49 0
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul 0 1.84 0.22 0 0
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri -0.53 0 0 0 0
Alte cheltuieli de exploatare 1.41 0.86 0.18 0.43 1.36
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 20.13 18.85 -0.35 2.24 6.07
Total Venituri 21.28 21.55 0.05 3.16 7.43
Total Cheltuieli 1.14 2.7 0.4 0.92 1.36
Impozit pe profit 1.01 0.84 0 0.23 0.67
Rezultat Net 19.13 18.01 -0.36 2.01 5.4
Alte elemente ale rezultatului global -31.46 -22.24 -0.44 10.04 91.84
Rezultatul global al perioadei -12.34 -4.23 -0.8 12.05 97.24
Rezultatul global / numar de actiuni 0 0 0 0 0
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.