Tranzactioneaza Ssif Brk Financial Group (BRK) - 0.1345 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23 03/31/24
Numerar si echivalente de numerar 2.73 1.54 21.56 0.23
Depozite bancare 115.46 348.52 236.76 203.7
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc) 97.02 92.12 48.1 84.94
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 105.54 112.87 101.95 75.77
Creante diverse (incl. dividende de primit) 4.58 5.31 6.92 6.41
Participatii 0 0 0 0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 18.73 17.95 22.74 21.1
Imobilizari necorporale 0.68 0.63 43.56 0.59
Alte active financiare 120.94 151.58 145.68 124.38
Alte active 8.72 7.81 35.64 20.52
Total Activ 474.39 738.33 662.9 537.64
Datorii 337.29 608.09 502.87 412.87
Dividende de plata 0.8 0.8 0 0
Datorii financiare 90.48 93.94 109.02 77.11
Datorii privind impozitul pe profit 2.16 1.23 0 1.23
Alte datorii si provizioane 243.85 512.11 393.85 334.53
Capitaluri proprii 137.1 130.24 160.03 124.77
Capital social 111.52 111.52 114.1 111.52
Prime de capital 0.01 0.01 17.24 0.01
Actiuni proprii -2.83 0 0 0
Rezultat curent 4.31 0.71 -5.87 0.14
Rezultatul reportat -0.01 0.11 -10.52 1.03
Rezerve si alte rezerve 13.02 8.91 15.62 3.1
Alte elemente de capital 11.09 8.97 29.46 8.97
Total Pasiv 474.39 738.33 662.9 537.64
Activ net distribubil investitorilor (VAN)
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)
Venituri din exploatare 15.96 35.04 82.22 12.01
Venituri din dividende 0 1.33 1.33 0.03
Venituri din dobanzi 0.21 1.04 0.9 0.5
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar 0.14 -0.29 -0.06 0.06
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 5.04 -1.25 -2.01 -4.94
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor 0 0 0.05 0.02
Alte venituri operationale 10.57 34.21 82.01 16.33
Cheltuieli de exploatare 11.66 34.33 91.19 11.87
Cheltuieli cu comisioanele 0.98 2.3 8.53 0.71
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul 5.08 12.98 30.94 4.69
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri 0.48 3.65 6.64 0.51
Alte cheltuieli de exploatare 5.12 15.4 45.09 5.96
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0
Rezultatul Brut 4.31 0.71 -8.97 0.14
Total Venituri 15.96 35.04 82.22 12.01
Total Cheltuieli 11.66 34.33 91.19 11.87
Impozit pe profit 0 0 0.09 0
Rezultat Net 4.31 0.71 -9.06 0.14
Alte elemente ale rezultatului global 0 0 -11.15 0
Rezultatul global al perioadei 0 0 -20.21 0
Rezultatul global / numar de actiuni 0 0 -0 0
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.