Tranzactioneaza Balea Estival 2002 Neptun (BLEA) - 0.7 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/20 12/31/20 12/31/21 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 119.94 119.11 117.46
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 18.96 17.59 17.64 413.38 380.93
Stocuri
Creante 18.9 17.54 17.59 20.09 19.83
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 138.9 136.71 135.11 413.38 380.93
Datorii 40.05 40.69 41.61 43.69 12.54
Datorii pe termen scurt 40.05 40.69 41.61 43.69 12.54
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt)
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 98.85 96.01 93.5 369.69 368.4
Capital social 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 138.9 136.71 135.11 413.38 380.93
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 2 1 1 1 1
Rezultat din exploatare -2.12 -4.95 -2.51 280.54 -1.29
Venituri din exploatare 0 0 0 412.58 0
Cifra de afaceri 0 0 0 18.07 0
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 2.12 4.95 2.51 132.04 1.29
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut -2.12 -4.95 -2.51 280.54 -1.29
Total Venituri 0 0 0 412.58 0
Total Cheltuieli 2.12 4.95 2.51 132.04 1.29
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net -2.12 -4.95 -2.51 276.19 -1.29
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.