Tranzactioneaza Btt Bucuresti (BIBU) - 2 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 529.16 525.64 522.44 719.08 715.42
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 23.38 19.56 28 31.67 33.14
Stocuri
Creante 17.39 18.17 23.12 28.92 26.18
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 552.54 545.19 550.43 750.76 748.57
Datorii 43.87 41.85 159.79 164.03 159.97
Datorii pe termen scurt 39.79 37.65 155.88 159.94 155.87
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 5.76 4.58 3.52 2.79 3.06
Datorii pe termen lung 4.09 4.2 3.91 4.09 4.1
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 465.76 461.66 385.85 582.67 582.37
Capital social 125 125 125 125 125
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 552.54 545.19 550.43 750.76 748.57
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 20 20 20 22 24
Rezultat din exploatare 9.29 -1.53 7.89 -2.9 -3.17
Venituri din exploatare 47.45 15.76 49.85 20.97 49.85
Cifra de afaceri 46.22 14.16 43.23 17.48 46.28
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 38.16 17.28 41.96 23.87 53.02
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar -0 -0 -0 0 0
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 9.29 -1.53 7.89 -2.9 -3.17
Total Venituri 47.45 15.76 49.85 20.97 49.85
Total Cheltuieli 38.16 17.29 41.96 23.87 53.02
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 8.54 -1.54 7.85 -2.9 -3.17
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.