Tranzactioneaza Avioane Craiova (AVIO) - 2.08 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 83.76 80.21 77.16 78.76 75.56
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 170.92 174.54 219.88 289.85 342.7
Stocuri
Creante 7.04 9.57 16.27 6.42 39.77
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 254.68 254.76 297.05 368.61 418.26
Datorii 185.8 187.72 217.06 311.8 380.94
Datorii pe termen scurt 120.19 122.1 93.07 156.01 223.56
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 0
Datorii pe termen lung 65.62 65.62 123.99 155.79 157.38
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 64.65 65.79 74.87 63.45 72.97
Capital social 120.19 120.19 120.19 120.19 120.19
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 254.68 254.76 297.05 368.61 418.26
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 277 275 264 228 273
Rezultat din exploatare -18.36 1.67 12.18 -7.49 3.71
Venituri din exploatare 85.19 40.96 103.08 38.43 139.35
Cifra de afaceri 18.1 22.13 74.85 20.14 80.9
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 103.55 39.29 90.9 45.92 135.64
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar -0.26 -0.52 -1.95 -1.87 -3.55
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut -18.62 1.14 10.24 -9.36 0.17
Total Venituri 85.54 41.22 103.88 39.67 141.41
Total Cheltuieli 104.15 40.08 93.65 49.03 141.24
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net -18.62 1.14 10.24 -9.36 0.17
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.