Atm - Construct Ploiesti (AUXI) - 22 RON (%)

Indicator 06/30/21 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 233.76 223.29 206.89 198.61 168.03
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 338.01 317.84 410.06 418.32 539.05
Stocuri
Creante 217.54 221.23 266.6 203.49 275.7
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 571.77 541.13 616.94 616.93 707.09
Datorii 153.78 116.05 185.02 92.96 136.71
Datorii pe termen scurt 150.74 111.66 181.96 91.26 136.09
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt)
Datorii pe termen lung 3.04 4.39 3.06 1.7 0.61
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 424.37 430.81 437.71 528.03 574.94
Capital social 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 571.77 541.13 616.94 616.93 707.09
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 69 72 75 72 49
Rezultat din exploatare 52.92 80.57 69.71 173.7 111.85
Venituri din exploatare 388.5 793.91 517.65 931.02 378.87
Cifra de afaceri 381.58 761.11 425.95 811.64 379.6
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 335.59 713.35 447.95 757.32 267.02
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0.48 0.81 -0.01 0.26 4.21
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 53.39 81.38 69.7 173.96 116.05
Total Venituri 389.07 794.97 517.76 931.98 383.23
Total Cheltuieli 335.68 713.59 448.06 758.02 267.17
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 44.68 68.98 58.72 149.04 96.91
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.