Tranzactioneaza Atelierele Cfr Grivita Bucuresti (ATRD) - 52.5 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/21 12/31/21 06/30/22 12/31/22 12/31/23
Active imobilizate 12.71 12.72 15.97 17.19 17.41
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 59.39 60.45 58.93 69.17 70.91
Stocuri
Creante 26.1 10.53 14.01 12.36 12.86
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 72.1 73.17 74.9 86.36 88.32
Datorii 9.45 9.57 9.59 15.21 10.14
Datorii pe termen scurt 9.45 9.57 9.59 15.21 10.14
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 0.39
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 61.66 62.56 64.5 70.35 77.8
Capital social 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 72.1 73.17 74.9 86.36 88.32
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 342 338 322 321 309
Rezultat din exploatare 1.96 5.55 2.24 14.34 7.32
Venituri din exploatare 25.81 49.17 19.03 50.32 55.93
Cifra de afaceri 27.72 49.48 18.74 38.85 47.75
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 23.86 43.62 16.8 35.98 48.62
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar -0.01 -2.23 0.07 0.18 1.3
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 1.95 3.32 2.3 14.52 8.62
Total Venituri 25.87 49.43 19.12 50.67 57.32
Total Cheltuieli 23.92 46.11 16.82 36.15 48.7
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 1.63 2.53 1.94 12.27 7.45
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.