Tranzactioneaza Arteca Jilava (ARJI) - 8.8 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/21 06/30/22 12/31/22 06/30/23 12/31/23
Active imobilizate 68 66.35 64.49 63.87 65.09
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 34.84 34.66 35.54 35.04 33.96
Stocuri
Creante 10.87 12.22 11.22 9.99 8.38
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 102.83 101.01 100.03 98.92 99.04
Datorii 16.37 19.85 16.83 19.94 16.99
Datorii pe termen scurt 4.03 5.19 3.91 5.43 4.14
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt)
Datorii pe termen lung 12.34 14.65 12.93 14.51 12.86
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 86.46 82.15 83.2 79.82 82.05
Capital social 28.41 28.41 28.41 28.41 28.41
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 102.83 101.01 100.03 98.92 99.04
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 68 66 65 56 57
Rezultat din exploatare 7.14 -0.73 0.28 -0.31 2.9
Venituri din exploatare 45.12 19.45 38.08 21.39 42.99
Cifra de afaceri 44.45 19.17 38.27 20.95 42.87
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 37.98 20.19 37.81 21.71 40.1
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0.04 0.01 0.04 0 0.18
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 7.18 -0.73 0.32 -0.31 3.07
Total Venituri 45.24 19.46 38.13 21.41 43.23
Total Cheltuieli 38.06 20.19 37.81 21.72 40.15
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 5.64 -0.73 0.32 -0.31 2.27
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.