Tranzactioneaza Animafilm Bucuresti (ANIM) - 2.5 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/20 06/30/21 12/31/21 12/31/22 06/30/23
Active imobilizate 1420.42 1403.59 1386.75 1353.07 1336.24
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale 1420.42 1403.59 1386.75 1353.07 1336.24
Imobilizari financiare
Active circulante 289.83 296.47 261.96 386.95 387.32
Stocuri 197.63 197.63 197.63 197.63 197.63
Creante 48.75 64.3 64.31 188.67 188.94
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci 43.44 34.53 0.01 0.65 0.75
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 1710.25 1700.05 1648.71 1740.03 1723.56
Datorii
Datorii pe termen scurt 1280.94 1264.47 1222.58 1266.52 1309.92
Datorii comerciale 0.02 5.32 14.56 59.58
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt)
Datorii pe termen lung 19.36 19.36 19.36 19.36 19.36
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 409.96 416.23 406.77 454.15 394.28
Capital social 100 100 100 100 100
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 1710.25 1700.05 1648.71 1740.03 1723.56
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 1 2 1 1
Rezultat din exploatare 1.17 6.28 -3.18 67.73 -63.59
Venituri din exploatare 189.47 100.17 161.73 196.59 92
Cifra de afaceri 189.47 82.75 161.73 196.59 86.66
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 188.3 93.9 164.91 128.86 155.58
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 1.17 6.28 -3.18 67.73 -63.59
Total Venituri 189.47 100.17 161.73 196.59 92
Total Cheltuieli 188.3 93.9 164.91 128.86 155.58
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 1.17 6.28 -3.18 44.99 -63.59
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.