Tranzactioneaza Alcom Timisoara (ALCQ) - 41 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 06/30/20 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23
Active imobilizate 304.59 398.5 393.29 387.76 532.34
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 21.02 29.91 42.97 44.98 42.69
Stocuri
Creante 8.72 6.04 2.54 3.73 2.56
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 325.61 428.42 436.26 432.74 575.02
Datorii 5.92 6.47 6.3 8.97 9.72
Datorii pe termen scurt 1.48 2.84 2.12 5.43 5.86
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 0.16 0.16
Datorii pe termen lung 4.44 3.62 4.18 3.55 3.86
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 319.8 421.86 429.57 422.58 564.47
Capital social 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 325.61 428.42 436.26 432.74 575.02
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 4 4 4 4 4
Rezultat din exploatare 4.84 7.04 13.91 15.89 13.75
Venituri din exploatare 23.31 46.48 52.74 62.81 61.36
Cifra de afaceri 20.05 40.4 46.36 54.21 54.14
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 18.47 39.45 38.83 46.92 47.61
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0.25 0.52 0.77 0.68 3.4
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut 5.09 7.55 14.68 16.57 17.15
Total Venituri 23.56 47 53.51 63.49 64.76
Total Cheltuieli 18.47 39.45 38.83 46.92 47.61
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net 4.85 7.1 14.11 15.89 15.64
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.