Admet Galati (ADMY) - 4.92 RON (%)

Indicator 12/31/18 06/30/19 12/31/19 06/30/20 12/31/20
Active imobilizate 184.67 179.19 173.72 168.68 169.96
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 13.1 12.71 11.71 12.2 14.47
Stocuri
Creante 2.22 2.93 2.89 3.69 5.34
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 197.77 191.91 185.43 180.88 184.43
Datorii 13.32 16.01 18.05 24.16 35.27
Datorii pe termen scurt 13.32 16.01 18.05 24.16 35.27
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt)
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 184.69 177.7 167.44 158.29 149.23
Capital social 50.81 50.81 50.81 50.81 50.81
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 197.77 191.91 185.43 180.88 184.43
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 4 3 4 3
Rezultat din exploatare -16.83 -6.99 -17.25 -9.15 -18.21
Venituri din exploatare 18.28 8.72 16.06 5.59 11.36
Cifra de afaceri 17.89 8.53 15.28 5.48 11.01
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 35.1 15.72 33.31 14.75 29.57
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar 0 0 0 0 0
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net
Rezultatul brut -16.83 -6.99 -17.25 -9.15 -18.21
Total Venituri 18.28 8.72 16.06 5.59 11.36
Total Cheltuieli 35.1 15.72 33.31 14.75 29.57
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net -16.95 -6.99 -17.25 -9.15 -18.21
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.