Politica de confidentialitate

GDPR
 1. 1. Despre politica de confidentialitate

 2. 2. Prelucrarea datelor colectate prin intermediul website-ului

 3. 3. Prelucrarea datelor clientilor Societatii

 4. 4. Cum protejam datele cu caracter personal

 5. 5. Utilizarea website-ului Societatii

1. Despre Politica de confidentialitate

Acest website, este operat de catre Tradeville S.A., denumita in continuare “Societatea”, identificata cu datele de mai jos:

Operator SSIF TRADEVILLE S.A.
E-mail help@tradeville.ro
Telefon 0040 21 318 75 55
Fax 0040 21 318 75 57
Adresa Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan nr. 6A,
Bl. B, Tronson B, et. 3, 031296, Romania
Responsabilul cu
protectia datelor
Av. Georgian-Vladut Iatan
DPO dpo@tradeville.ro

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prezenta Politica de confidentialitate se aplica Societatii si agentiilor Tradeville si are scopul de va informa cu privire la activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal efectuate de catre Societate, in calitate de operator de date cu caracter personal, in vederea desfasurarii activitatilor sale.

Politica de confidentialitate poate fi modificata, iar Societatea va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata. Prin consultarea frecventa a acestei pagini puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre Societate.

2. Prelucrarea datelor colectate prin intermediul website-ului

Societatea colecteaza date cu caracter personal, prin intermediul website-ului, de la utilizatorii acestuia, in urma inregistrarii voluntare in cadrul diverselor formulare din website.

Sunt exclusi din acest capitol utilizatorii care au sau au avut, de asemenea, orice forma de relatie contractuala cu Societatea in calitate de persoana fizica sau de reprezentant al unei entitati juridice.

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le putem colectata prin aceasta modalitate includ de obicei:

 • Nume si Prenume
 • Adresa de email
 • Telefon
 • Istoricul interactiunilor

Nu colectam prin aceasta metoda date despre persoane cu varsta sub 18 ani si nici date sensibile (originea rasiala, etnica, opinii politice, date biometrice etc.)

Scopul prelucrarii

Scopurile prelucrarii datelor personale sunt indicate in termenii si conditiile specifice fiecarui formular de inregistrare din cadrul website-ului Societatii.

In general, aceste scopuri, includ (dar fara a se limita la):

 • In cazul inregistrarii unui cont demo de tranzactionare, datele sunt folosite in vederea oferirii de asistenta pentru utilizarea acestor conturi.
 • In cazul inregistrarii la evenimente Tradeville, datele colectate sunt folosite pentru contactarea in vederea confirmarii participarii, pentru anuntarea unei modificari cu privire la eveniment (modificarea locatiei sau a momentului la care se tine evenimentul), pentru colectarea de feedback cu privire la desfasurarea evenimentului, respectiv pentru a trimite in format electronic inregistrarea evenimentului (in cazul webinariilor Tradeville).
 • In cazul inregistrarii in formulare de tip “Cere mai multe detalii”, datele colectate sunt folosite in vederea contactarii persoanelor pentru a le putea furniza informatiile dorite.
 • In cazul inregistrarii in cadrul newsletterelor Tradeville, datele colectate sunt folosite pentru a furniza aceste newslettere.
 • Trimiterea de oferte personalizate in functie de istoricul interactiunilor cu Societatea, strict la cererea utilizatorului.
 • Evaluarea eligibilitatii potentialilor clienti pentru anumite produse si servicii, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie de istoricul interactiunilor acestora cu Societatea.

Transmiterea datelor

Datele colectate in aceste scopuri nu sunt transferate in afara Societatii.

Pastram datele cu caracter personal atat timp cat sunt necesare pentru scopul pentru care au fost furnizate.

Din motive care tin de interesul legitim al Societatii, putem pastra datele aferente conturilor demo de tranzactionare, a inregistrarii la evenimente si a solicitarilor de informatii suplimentare despre serviciile Societatii pentru o perioada de maxim 3 ani.

Drepturile persoanelor

Respectam drepturile utilizatorilor website-ului pentru a stabili cum sunt utilizate informatiile personale.

Cu privire la datele colectate prin intermediul formularelor de pe website, aceste drepturi includ:

 • Dreptul de a fi informat: Prin prezenta Politica de confidentialitate, utilizatorii sunt informati cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul catre tari terte sau organizatii internationale, perioada de stocare a datelor, precum si drepturile pe care le au.
 • Dreptul de acces: Utilizatorii au dreptul sa obtina din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc si, in caz afirmativ , pot cere acces la datele respective si informare corespunzatoare.
 • Dreptul la rectificare: Utilizatorii pot cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”): Utilizatorii pot cere stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, cu exceptia situatiilor expres prevazute de catre lege, cum ar fi pentru respectarea unei obligatii legale de catre operator.
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor sau de a restrictiona prelucrarea: Utilizatorii au dreptul de a se opune, respectiv de a restrictiona prelucrarea in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca date care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In aceasta situatie, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Utilizatorii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat (spre exemplu, in format CSV) si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat: Utilizatorii au dreptul de a cere si de a obtine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.
 • Dreptul la reclamatii: In cazul in care un utilizator nu este satisfacut de modul in care am raspuns solicitarilor, are dreptul sa faca o reclamatie folosind datele de contact ale Societatii si ale Responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre Societate (DPO).
 • Dreptul de a se adresa justitiei: Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere privind Protectia Datelor Personale, utilizatorii au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

Exercitarea drepturilor

Daca un utilizator doreste sa isi exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, o poate face trimitand o cerere, pe email, la adresa de email dpo@tradeville.ro .

Vom raspunde la cererile formulate prin email in cel mai scurt timp posibil. In unele cazuri, timpul de raspuns poate fi de pana la o luna. Daca avem nevoie de un timp mai indelungat pentru a solutiona cererea (dar nu mai mult de 2 luni), vom informa cat timp suplimentar este necesar si vom oferi motivele intarzierii. In anumite cazuri, putem respinge cererea si va vom informa in timp util asupra motivelor respingerii cererii. In situatia in care sunteti in continuare nemultumit de solutionarea solicitarii/sesizarii, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), urmand instructiunile de pe site-ul: www.dataprotection.ro.

3. Prelucrarea datelor clientilor Societatii

Societatea colecteaza date cu caracter personal de la clientii acesteia in cadrul desfasurarii obiectului de activitate, in conformitate cu obligatiile legale.

Sunt excluse din acest capitol persoanele care nu au si nu au avut, de asemenea, orice forma de relatie contractuala cu Societatea in calitate de persoana fizica sau de reprezentant al unei entitati juridice.

Datele cu caracter personal sunt colectate si/sau prelucrate in urma interactiunii voluntare, pentru derularea relatiei contractuale, cu scopul de a primi serviciile si produsele Societatii si pentru indeplinirea obligatiilor legale aferente.

Societatea va informa clientii acesteia cu privire la modificarea Politicii de confidentialitate prin afisarea unei notificari in platforma de tranzactionare. Noua politica de confidentialitate va intra in vigoare la data publicarii.

Datele colectate

Datele cu caracter personal pe care le colectam includ (dar fara a se limita la):

 • Date de identificare si date de contact, numele si prenumele,numele de utilizator,  locul si data nasterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, numarul si seria documentului de identitate, precum si perioada de valabilitate a acestuia, domiciliul stabil/resedinta, cetatenia, nationalitatea si tara de origine, numarul de telefon, adresa de posta electronica, imaginea, semnatura;
 • Date despre tranzactii, cum ar fi numarul de cont, detinerile de actiuni, scopul si natura tranzactiilor.
 • Date financiare, numarul contului bancar, nivelul anual de venituri ale familiei, sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in derularea relatiei de afaceri, valoarea investitiei, procentul din venituri alocat pentru investitii;
 • Date socio-demografice, ca de exemplu, nivelul studiilor, domeniul de activitate, pregatirea profesionala, ocupatia/functia si numele angajatorului
 • Date referitoare la interese si nevoi, pe care ni le comunicati, de exemplu: scopul si natura tranzactiilor, cunostintele si experienta in materie de investitii, nivelul de risc acceptat;

Datele sensibile

Nu inregistram date sensibile privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice, apartenenta la sindicate si nu prelucram de date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind sanatatea sau date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Obligatia persoanei de a furniza datele

Exista anumite informatii pe care trebuie sa le cunoastem despre persoane, astfel incat sa putem sa ne onoram obligatiile contractuale asociate. De asemenea, avem obligatia legala de a colecta anumite informatii. Fara aceste date, este posibil sa nu putem deschide un cont sau sa nu putem efectua anumite activitati legate de tranzactionare.

Scopul prelucrarii

Folosim datele personale doar in urmatoarele scopuri:

 • Verificarea eligibilitatii. Folosim informatiile cu scopul de a evalua daca persoana care solicita este eligibila pentru anumite produse si servicii, in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne.
 • Contractarea si furnizarea de produse si servicii. Atunci cand o persoana fizica sau juridica deschide un cont, avem obligatia legala de a colecta datele personale care verifica identitatea (de exemplu, o copie dupa cartea de identitate sau pasaport, respectiv o copie de pe certificatul de inregistare a persoanei juridice) si de a evalua daca o putem accepta in calitate de client. De asemenea, trebuie sa cunoastem adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon pentru a putea asigura comunicarea.
 • Administrarea contului. Clientii au opțiunea de a-si reseta automat parola aferenta contului de tranzactionare prin introducerea numelui de utilizator, a adresei de e-mail si a CNP-ului in formularul dedicat. In situatia in care datele se valideaza cu cele inregistrate la deschiderea contului, noua parola va fi trimisa prin SMS si, simultan, persoana va fi informata prin e-mail cu privire la solutionarea cererii. In situatia in care datele nu se valideaza, utilizatorului ii este afisat un mesaj de eroare, iar datele introduse in formular nu se salveaza.
 • Interes legitim. Este posibil ca Societatea sa solicite un feedback in legatura cu produsele si serviciile oferite si sa il comunicam anumitor membri ai personalului nostru in vederea imbunatatirii ofertei. De asemenea, putem folosi notite din conversatiile pe care le purtam online, prin telefon sau fata in fata, astfel incat sa personalizam produsele si serviciile pe care le oferim.
 • Marketing personalizat. Cu acordul clientilor, societatea poate sa trimita scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstantelor personale sau poate sa propuna o astfel de oferta atunci cand persoanele se conecteaza la site-ul nostru sau la aplicatiile pentru mobil. Persoanele se vor putea dezabona oricand de la ofertele personalizate de acest gen
 • Furnizarea celor mai potrivite produse si servicii. Atunci cand o persoana viziteaza site-ul web al Societatii, cand suna la Helpdesk sau viziteaza o agentie a Societatii, colectam informatii despre persoana. Analizam aceste informatii pentru a identifica nevoile potentiale si evaluam adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem sa sugeram produse investitionale adecvate profilului clientului sau potentialului client. Analizam comportamentul in privinta investitiilor. Evaluam nevoile in legatura cu momentele cheie atunci cand un anumit produs sau serviciu financiar ar putea fi relevant. Evaluam interesele pe baza simularilor la care persoanele participa prin deschiderea unui cont demo.
 • Imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor: Analiza modului in care sunt folosite produsele si serviciile Societatii, ne ajuta sa intelegem mai bine si ne arata ce putem imbunatati.
  • analizam rezultatele activitatilor noastre de marketing pentru a masura eficienta acestora si relevanta campaniilor desfasurate.
  • uneori, putem folosi procese automate pentru a analiza datele cu caracter personal.
  • putem sa folosim datele personale pentru a trimite oferte personalizate prin e-mail sau pe site-ul nostru web sau in aplicatiile pentru mobil. Persoanele au dreptul de a se opune, in orice moment, la activitatile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului in scopul activitatilor de acest tip.
 • Prevenirea si detectarea fraudei si securitatea datelor. Societatea are datoria de a proteja datele personale si de a preveni, a detecta si a limita incalcarea securitatii datelor. Acestea includ informatiile pe care Societatea este obligata sa le colectam, ca de exemplu, in scopul conformitatii cu regulamentele privind combaterea spalarii de bani, a finantarii actelor de terorism si a fraudei fiscale.
 • Raportarea interna si externa: Societatea prelucreaza datele in vederea desfasurarii operatiunilor de tranzactionare si pentru a ajuta echipa de management sa ia decizii mai bune in privinta operatiunilor si serviciilor oferite si pentru a respecta o serie de obligatii legale si cerinte statutare (de exemplu, legislatia pentru combaterea spalarii de bani si legislatia fiscala).

Transmiterea datelor

Pentru a putea oferi cele mai bune servicii si a ne pastra competitivitatea in sectorul pietei de capital, comunicam anumite date in cadrul si in afara Societatii. Acestea includ:

In cadrul Societatii

Transferam date in cadrul departamentelor si agentiilor Societatii in scop operational, de reglementare sau de raportare, ca de exemplu, pentru a efectua verificarea noilor clienti, a ne conforma anumitor legi, a garanta securitatea sistemelor informatice sau a furniza anumite servicii.

Autoritati guvernamentale

Pentru a ne respecta obligatiile reglementare, este posibil sa divulgam datele autoritatilor relevante, de exemplu in scopul combaterii actelor de terorism si prevenirii spalarii de bani.

In unele cazuri, suntem obligati prin lege sa comunicam datele partilor externe, inclusiv:

 • Autoritatilor publice, de reglementare si organismelor de supraveghere.
 • Autoritatile fiscale ne pot solicita sa raportam activele pe care le detin clientii. Putem procesa numarul de securitate sociala in acest scop.
 • Autoritatilor judiciare/de investigatie, cum ar fi politia, procurorii publici, tribunalele si organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresa si legala a acestora.
 • Avocatilor, notarilor, administratorilor care gestioneaza interesele altor parti si auditorilor companiei.

Institutii financiare

In cazul in alimentarilor si retragerilor tranzactia implica intotdeauna o alta banca sau o companie financiara specializata. Pentru procesarea platilor, trebuie sa ii comunicam celeilalte banci informatii despre dvs., cum ar fi numele si numarul de cont. De asemenea, comunicam informatii specialistilor din sectorul financiar care ne furnizeaza servicii financiare, ca de exemplu:

 • schimbul de mesaje sigure privind tranzactiile financiare
 • plati si tranzactii de creditare in toata lumea
 • procesarea tranzactiilor electronice in toata lumea
 • efectuarea tranzactiilor de titluri de valoare si a tranzactiilor de plati interne si internationale

Uneori, comunicam informatii cu caracter personal bancilor sau institutiilor financiare din alte tari; de exemplu, in cazul in care efectuati sau incasati o plata externa.

Furnizori de servicii

In cazul in care folosim alti furnizori de servicii, comunicam doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii sprijina Societatea cu activitati de tipul:

 • executarea unor anumite servicii si operatiuni (in functie de obiectul contractului incheiat cu furnizorul);
 • activitati sau evenimente de marketing si gestionarea comunicarii cu clientii;
 • intocmirea rapoartelor si statisticilor, tiparirea materialelor si conceperea produselor;
 • plasarea de reclame in cadrul aplicatiilor, site-urilor web si retelelor sociale.

Perioada de stocare

Pastram datele cu caracter personal doar pe perioada in care sunt necesare in scopul pentru care ni le-ati furnizat sau atat timp cat exista o obligatie legala de pastrare.

Drepturile persoanelor si cum le respectam

Respectam drepturile persoanei in calitate de actual sau fost client pentru a stabili cum sunt utilizate informatiile personale. Acestea includ:

Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politica de confidentialitate, persoanele sunt informate cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul catre tari terte sau organizatii internationale, perioada de stocare a datelor, precum si drepturile pe care le au.

Dreptul de a accesa informatiile

Persoanele au dreptul sa obtina din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc si, in caz afirmativ , pot cere acces la datele respective si informare corespunzatoare.

Dreptul la rectificare

Persoanele pot cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”)

Persoanele pot cere stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, cu exceptia situatiilor expres prevazute de catre lege, cum ar fi pentru respectarea unei obligatii legale de catre operator.

Dreptul de a se opune prelucrarii datelor sau de a restrictiona prelucrarea

Persoanele au dreptul de a se opune, respectiv de a restrictiona prelucrarea in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca date care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In aceasta situatie, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoanele au dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat (spre exemplu, in format CSV) si au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Persoanele au dreptul de a cere si de a obtine retragerea/anularea/reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte.

Dreptul la reclamatii

In cazul in care o persoana nu este satisfacuta de modul in care am raspuns solicitarilor, are dreptul sa faca o reclamatie folosind datele de contact ale Societatii si ale Responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre Societate (DPO).

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere privind Protectia Datelor Personale, persoanele au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

Exercitarea drepturilor

Daca o persoana doreste sa isi exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, o poate face trimitand o cerere, pe email, la adresa de email dpo@tradeville.ro

Vom raspunde la cererile formulate prin email in cel mai scurt timp posibil. In unele cazuri, timpul de raspuns poate fi de pana la o luna. Daca avem nevoie de un timp mai indelungat pentru a solutiona cererea (dar nu mai mult de 2 luni), vom informa cat timp suplimentar este necesar si vom oferi motivele intarzierii. In anumite cazuri, putem respinge cererea si va vom informa in timp util asupra motivelor respingerii cererii.

In situatia in care sunteti in continuare nemultumit de solutionarea solicitarii/sesizarii, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), urmand instructiunile de pe site-ul: www.dataprotection.ro.

4. Cum protejam datele cu caracter personal

Aplicam un cadru intern de politici si standarde adecvate la toate nivelurile noastre pentru a pastra siguranta datelor. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In mod specific si conform legii, luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici si proceduri, securitate informatica etc.) pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal si a modului in care sunt prelucrate.

Website-ul Societatii foloseste SSL cu certificat valid, emis de o autoritate recunoscuta (COMODO RSA), cheie AES_128_GCM.

Facem tot posibilul sa protejam datele, dar sunt anumite lucruri pe care le poate face si persoana, la randul ei:

 • Poate instala aplicatii antivirus, antispyware si firewall si poate actualiza aceste programe in mod regulat;
 • Se poate deconecta de la aplicatia de tranzactionare atunci cand nu o foloseste;
 • Trebuie sa pastreze parolele strict confidentiale;
 • Sa fie vigilenta in mediul online si sa invete cum sa detecteze activitatile neobisnuite, ca de exemplu, o noua adresa a site-ului web sau e-mailurile de tip phishing prin care se solicita informatii personale.

5. Utilizarea website-ului Societatii

Utilizarea modulelor de tip Cookies

SSIF TRADEVILLE S.A utilizeaza cookie-uri pentru a permite afisarea corecta a continutului, crearea si retinerea datelor de autentificare, personalizarea interfetei, imbunatatirea serviciului prin implementare si testare de solutii tehnice.

Pentru optiuni si informatii suplimentare despre modul in care folosim modulele cookie si alte tehnologii de urmarire si modul in care le puteti controla, va rugam sa accesati Politica de cookie-uri.

Link-uri catre wesite-uri terte

Website-ul Societatii poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat Tradeville SA. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta. Tradeville SA nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate sau securitate si de functionalitatea acestor site-uri. Fara a se limita la cele mai sus mentionate, Tradeville SA isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:

 • incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
 • sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
 • nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;
 • nu ofera o securitate adecvata;
 • contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • sunt licentioase sau calomnioase.

TRADEVILLE SA 15.04.2020


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)