Informatii privind interesele sau potentialele conflicte de interese

S.S.I.F. TradeVille S.A.

Sediul: Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, 031296, Romania; Tel: (4021) 318 75 55; S.S.I.F.

Tradeville S.A. - Societate de Servicii de Investitii Financiare este persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/5868/1996, fiind constituita ca o societate specializata in operatiuni cu instrumente financiare si alte instrumente financiare, conform autorizarii si sub supravegherea Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (A.S.F., fosta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), organizata in baza Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, functionand in baza deciziei C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003 si fiind inregistrata in Registrul A.S.F. sub numarul PJR01SSIF/400033.

Conform Actului Constitutiv, Societatea este constituita ca o societate pe actiuni (S.A.), cu un capital social subscris si integral varsat in valoare de 470.000 lei RON, fiind constituit din 4.700.000 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei RON fiecare.

Societatea este organizata, coordonata si condusa in conformitate cu prevederile legii romane.

Activitatea generala a Societatii este monitorizata si coordonata de catre Directorul General si Directorii Generali Adjuncti. De asemenea, fiecare dintre Directorii de Departamente este raspunzator de indeplinirea sarcinilor in cadrul departamentului pe care il coordoneaza.

SSIF TradeVille SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese. De asemenea, SSIF TradeVille SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata aici, precum si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata aici. Cu aceste posibile exceptii, SSIF TradeVille SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara, si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera comunicarile.

S.S.I.F. Tradeville S.A. se asigura ca procedura sa interna de prevenire si evitare a conflictelor de interese este implementata si respectata de catre intreg personalul societatii. S.S.I.F. Tradeville S.A. evita, pe cat posibil, ca aceasta sau persoanele relevante sa se afle in vreun moment intr-o situatie de conflict de interese cu orice subiect de drept care ar putea avea vreun interes in legatura cu orice comunicare de informatii care se refera la instrumente financiare.

Pentru a preveni si evita conflictele de interese in legatura cu comunicarile care contin informatii care se refera la instrumente financiare, S.S.I.F. Tradeville S.A. a instituit, de asemenea, masuri suplimentare cu aplicabilitate continua. Printre altele, S.S.I.F. Tradeville S.A. se asigura ca, nici aceasta, nici persoane relevante implicate in comunicarea de informatii care se refera la instrumente financare nu efectueaza tranzactii cu instrumente financiare care ar putea genera conflicte de interese. De asemenea, in cadrul S.S.I.F. Tradeville S.A. au fost elaborate si puse in functiune bariere informationale adecvate intre persoanele implicate in elaborarea de comunicari de informatii care se refera la instrumente financiare si alte persoane relevante ale caror responsabilitati sau interese comerciale ar putea intra in conflict cu interesele persoanelor in atentia carora se disemineaza aceste comunicari.

S.S.I.F. Tradeville S.A. insasi, analistii financiari si alte persoane relevante implicate in producerea sau distribuirea oricarei comunicari de informatii care se refera la instrumente financiare nu accepta stimulente de la persoanele care au un interes major in subiectul respectivei cercetari pentru investitii. De asemenea, aceste persoane nu promit emitentilor, in niciun context, ca astfel de comunicari le vor fi favorabile, si nu primesc niciun beneficiu de la emitentul relevant pentru comunicarea de informatii care se refera la instrumente financiare sau de la orice alta terta persoana interesata de aceasta comunicare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. a instituit o politica de remunerare adecvata pentru a evita orice legatura intre remuneratia persoanelor implicate in producerea sau distribuirea oricarei comunicari de informatii si remuneratia altor persoane relevante din cadrul companiei. Totodata, aceste persoane nu sunt remunerate cu remuneratie variabila, dependenta de numarul sau de valoarea anumitor tranzactii cu instrumente financiare ce fac obiectul comunicarii.

In cazul in care, in ciuda tuturor masurilor adoptate de S.S.I.F. Tradeville S.A., oricare din persoanele relevante ajunge in situatia unui potential conflict de interese cu privire la un instrument financiar care a facut obiectul unei comunicari de informatii, care se refera la instrumente financiare, la a carei redactare a contribuit si persoana respectiva, conducerea superioara a S.S.I.F. Tradeville S.A. poate decide sa opreasca diseminarea catre clienti a respectivei comunicari de informatii care se refera la instrumente financiare sau sa aprobe diseminarea acesteia cu aplicarea masurilor privind divulgarea conflictelor de interese.

Urmatoarele situatii ipotetice sunt considerate de catre S.S.I.F. Tradeville S.A. ca fiind potentiale conflicte de interese, pe care acesta le va indica punctual, in chiar cuprinsul comunicarii, in cazul in care astfel de situatii ar fi incidente:

  1. S.S.I.F. Tradeville S.A. sau o persoana relevanta care a participat la elaborarea comunicarii de informatii detine instrumentul financiar care face obiectul comunicarii;
  2. S.S.I.F. Tradeville S.A. sau o persoana relevanta care a participat la elaborarea comunicarii de informatii detine o pozitie lunga sau scurta neta care depaseste 0,5% din capitalul social total emis al emitentului la care se refera aceasta comunicare;
  3. Emitentul la care se refera aceasta comunicare de informatii detine mai mult de 5% din capitalul social emis al S.S.I.F. Tradeville S.A. ;
  4. S.S.I.F. Tradeville S.A., o alta entitate afiliata sau o persoana relevanta care a participat la elaborarea comunicarii a fost, in cursul ultimelor 12 luni, coordonatorul sau coordonatorul asociat al unei oferte publice sau al unui plasament privat de instrumente financiare emise de catre emitentul la care se refera aceasta comunicare;
  5. S.S.I.F. Tradeville S.A. sau o alta entiate afiliata este formator de piata sau furnizor de lichiditati in ceea ce priveste instrumentele financiare ale emitentului la care se refera aceasta comunicare;
  6. S.S.I.F. Tradeville S.A., o alta entitate afiliata sau o persoana relevanta care a participat la elaborarea comunicarii a fost afiliata, este sau a fost parte a unui acord privind furnizarea de servicii de investitii financiare catre emitentul relevant pentru comunicarea de informatii cu privire la instrumente financiare, acord care a fost in vigoare sau a produs efecte in ultimele 12 luni;
  7. S.S.I.F. Tradeville S.A., o alta entitate afiliata sau o persoana relevanta care a participat la elaborarea comunicarii este parte a unui acord cu emitentul relevant pentru comunicarea de informatii cu privire la instrumente financiare, privind elaborarea acestei comunicari.

S.S.I.F. Tradeville S.A. a realizat comunicari de informatii cu privire la urmatoarele simboluri / emitenti in legatura cu care s-ar fi putut genera potentiale conflicte de interese in sensul celor de mai sus: VEZI LISTA

S.S.I.F. Tradeville S.A. publica si actualizeaza trimestrial proportia, din toate Analizele, a acelora despre care s-ar putea considera ca reprezinta o recomandare de "cumparare", "vanzare" sau "pastrare" sau altele echivalente din ultimele 12 luni, precum si proportia emitentilor care corespund fiecareia dintre aceste categorii si pentru care S.S.I.F. Tradeville S.A. a furnizat, in decursul ultimelor 12 luni, servicii de investitii financiare.

Datele utilizate pentru redactarea comunicarilor TradeVille au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu putem oferi nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.