Volume Oscillator (VOS)

Volume Oscillator mãsoarã diferenta dintre douã medii mobile de volum ale unei actiuni. Aceastã diferentã poate fi exprimatã atât procentual cât si ca valoare absolutã.

Interpretare Volume Oscillator (VOS)

Diferenta dintre mediile mobile de volum poate fi folositã pentru determinarea trendului crescãtor sau descrescãtor al volumului de tranzactionare.

In momentul în care Volume Oscillator depãseste ãn crestere valoarea 0, media mobilã de volum pe termen scurt a trecut peste cea pe termen lung, valoarea volumului tranzactionat pe termen scurt fiind mai mare decât cea a volumului pe termen lung.

Existã mai multe modalitãti de interperetare a schimbãrilor de volum.

O opinie în acest sens este cã o crestere a preturilor însotitã de cresterea volumului de tranzactionare sau o scãdere a aceatora coraboratã cu diminuarea volumului tranzactionat indicã o situatie bullish a pietei. In caz contrar (dacã volumul scade atunci când preturile cresc sau volumul creste atunci când preturile scad) piata se aflã intr-o situatie bearish.

Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.