Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Active imobilizate5,517,884,0005,327,577,00010,429,570,000
Imobilizari necorporale15,789,00015,457,0005,139,780,000
Imobilizari corporale5,250,361,0005,080,823,0005,053,902,000
Imobilizari financiare251,734,000231,297,000235,888,000
Active circulante7,328,386,0009,540,941,0003,272,796,000
Stocuri228,352,000264,429,000294,193,000
Creante2,124,605,0001,540,835,0001,126,932,000
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci2,196,573,0005,724,554,0001,705,649,000
Alte active circulante2,778,856,0002,011,123,000146,022,000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ12,846,270,00014,868,518,00013,702,366,000
Datorii2,885,496,0005,592,272,0003,914,257,000
Datorii pe termen scurt2,081,529,0003,712,352,0002,121,526,000
Datorii comerciale61,726,00088,488,000120,540,000
Datorii financiare855,000322,321,000324,264,000
Alte datorii pe termen scurt1,782,669,0003,116,658,0001,400,217,000
Provizioane (termen scurt)236,270,000184,875,000276,496,000
Venituri in avans (termen scurt)9,00010,0009,000
Datorii pe termen lung803,967,0001,879,920,0001,792,731,000
Datorii comerciale000
Datorii financiare7,201,0001,292,832,0001,213,980,000
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)566,333,000356,660,000348,327,000
Venituri in avans (termen lung)230,433,000230,428,000230,424,000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii9,960,774,0009,276,246,0009,788,109,000
Capital social385,422,000385,422,000385,422,000
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat6,576,377,0005,351,622,0005,863,485,000
Alte rezerve2,998,975,0003,539,202,0003,539,202,000
Alte elemente de capital000
Total Pasiv12,846,270,00014,868,518,00013,702,366,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Rezultat din exploatare1,127,632,0001,981,509,0002,551,200,000
Venituri din exploatare3,885,260,0007,508,229,00010,878,860,000
Cifra de afaceri3,925,789,0007,496,049,00010,812,549,000
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor57,710,000-20,418,00011,016,000
Alte venituri din exploatare17,181,00032,598,00055,295,000
Cheltuieli de exploatare2,757,628,0005,526,720,0008,327,660,000
Costul marfurilor vandute8,914,00032,354,000155,436,000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele24,814,00057,887,00088,201,000
Amortizare si depreciere89,043,000198,432,000419,830,000
Cheltuieli cu personalul157,993,000368,275,000594,131,000
Alte cheltuieli de exploatare2,476,864,0004,869,772,0007,070,062,000
Rezultat financiar26,414,00075,530,000116,934,000
Venituri din dobanzi31,866,00094,076,000144,923,000
Cheltuieli cu dobanzile5,452,00018,546,00027,989,000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net000
Rezultatul extraordinar - net9,320,000244,0001,645,000
Rezultatul brut1,163,366,0002,057,283,0002,669,779,000
Total Venituri3,926,446,0007,602,549,00011,025,428,000
Total Cheltuieli2,763,080,0005,545,266,0008,355,649,000
Impozit pe profit189,745,000331,338,000431,971,000
Alte impozite000
Rezultatul net973,621,0001,725,945,0002,237,808,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)