Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate5,751,113,0005,565,406,0005,517,884,000
Imobilizari necorporale15,373,00016,133,00015,789,000
Imobilizari corporale5,434,451,0005,240,697,0005,250,361,000
Imobilizari financiare301,289,000308,576,000251,734,000
Active circulante4,150,627,0005,727,567,0007,328,386,000
Stocuri285,636,000305,241,000228,352,000
Creante380,377,0001,352,345,0002,124,605,000
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci1,966,442,0003,580,412,0002,196,573,000
Alte active circulante1,518,172,000489,569,0002,778,856,000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ9,901,740,00011,292,973,00012,846,270,000
Datorii1,648,013,0002,311,820,0002,885,496,000
Datorii pe termen scurt763,821,0001,504,905,0002,081,529,000
Datorii comerciale95,334,00071,317,00061,726,000
Datorii financiare804,000810,000855,000
Alte datorii pe termen scurt541,616,0001,195,585,0001,782,669,000
Provizioane (termen scurt)124,819,000237,144,000236,270,000
Venituri in avans (termen scurt)1,248,00049,0009,000
Datorii pe termen lung884,192,000806,915,000803,967,000
Datorii comerciale000
Datorii financiare7,368,0007,211,0007,201,000
Alte datorii pe termen lung000
Provizioane (termen lung)646,381,000569,266,000566,333,000
Venituri in avans (termen lung)230,443,000230,438,000230,433,000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii8,253,727,0008,981,153,0009,960,774,000
Capital social385,422,000385,422,000385,422,000
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat4,941,393,0005,596,756,0006,576,377,000
Alte rezerve2,926,912,0002,998,975,0002,998,975,000
Alte elemente de capital000
Total Pasiv9,901,740,00011,292,973,00012,846,270,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare1,270,232,0001,742,125,0001,127,632,000
Venituri din exploatare3,688,986,0006,097,554,0003,885,260,000
Cifra de afaceri3,496,529,0005,852,926,0003,925,789,000
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor50,734,00074,787,00057,710,000
Alte venituri din exploatare141,723,000169,841,00017,181,000
Cheltuieli de exploatare2,418,754,0004,355,429,0002,757,628,000
Costul marfurilor vandute247,564,000281,589,0008,914,000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele53,829,00081,146,00024,814,000
Amortizare si depreciere496,258,000685,772,00089,043,000
Cheltuieli cu personalul567,307,000766,639,000157,993,000
Alte cheltuieli de exploatare1,053,796,0002,540,283,0002,476,864,000
Rezultat financiar25,948,00041,664,00026,414,000
Venituri din dobanzi38,365,00058,403,00031,866,000
Cheltuieli cu dobanzile12,417,00016,739,0005,452,000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net000
Rezultatul extraordinar - net53,253,000373,462,0009,320,000
Rezultatul brut1,349,433,0002,157,251,0001,163,366,000
Total Venituri3,780,604,0006,529,419,0003,926,446,000
Total Cheltuieli2,431,171,0004,372,168,0002,763,080,000
Impozit pe profit193,050,000242,264,000189,745,000
Alte impozite000
Rezultatul net1,156,383,0001,914,987,000973,621,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)