Date financiare SNG - S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Actiuni SNG
Date Financiare SNG
Dividende SNG

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total5,942,613,0005,864,353,0005,809,694,000
Imobilizari corporale5,613,122,0005,551,163,0005,506,867,000
Imobilizari financiare31,474,00031,513,00030,920,000
Imobilizari necorporale14,774,00013,876,00016,233,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii120,776-120,776
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total3,318,548,0003,905,803,0003,397,623,000
Casa si conturi la banci416,913,000337,566,000109,127,000
Creante592,875,000780,030,000498,163,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri244,563,000142,262,000190,647,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ9,261,161,0009,770,156,0009,207,317,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt655,400,000712,236,000546,017,000
Comerciale89,132,00084,929,00062,912,000
Financiare767,000788,000795,000
Active circulante nete / datorii curente nete3,631,686,428-3,798,945,961
Datorii Pe Termen Lung811,774,000806,915,000802,355,000
Comerciale---
Financiare7,845,0007,658,0007,509,000
Venituri in Avans147,207,000143,408,000139,099,000
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli817,320,000891,008,000737,531,000
Capitaluri proprii -total7,793,987,0008,251,005,0007,858,945,000
Capital social385,422,000385,422,000385,422,000
Capital subscris varsat385,422,400-385,422,400
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv9,261,161,0009,770,156,0009,207,317,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)5,531-5,428

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total4,150,901,0001,255,594,0002,285,594,000
Alte venituri din exploatare73,284,00023,670,00076,110,000
Cifra de afaceri neta4,074,893,0001,327,248,0002,250,031,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-16,151,000-95,324,000-40,547,000
Cheltuieli de Exploatare -total2,700,683,000689,072,0001,375,371,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante--31,559,000-26,462,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale477,311,000147,158,000310,290,000
Alte cheltuieli de exploatare1,307,001,000367,042,000611,467,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)18,617,00027,825,00083,474,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 58,282,00019,548,00035,885,000
Cheltuieli cu personalul767,251,000159,058,000360,717,000
Rezultatul Din Exploatare1,450,218,000566,522,000910,223,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total68,041,541-54,308,920
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total17,000,0004,139,0008,289,000
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -17,000,000-4,139,000-8,289,000
Rezultatul curent1,433,218,000562,383,000901,934,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar0--
Venituri Totale4,150,901,0001,255,594,0002,285,594,000
Cheltuieli Totale2,717,683,000693,211,0001,383,660,000
Rezultatul Brut1,433,218,000562,383,000901,934,000
Impozit pe profit178,577,00098,628,000140,333,000
Alte impozite---
Rezultat Net1,254,641,000463,755,000761,601,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)