Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Numerar si echivalente de numerar69,175,06413,076,22060,836,137
Depozite bancare34,321,78681,853,59075,211,817
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)957,631,024941,366,194896,096,248
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere922,628,9781,022,991,600955,376,244
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare000
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare6,055,0735,964,5256,055,101
Alte active21,076,04769,02112,681,087
Total Activ2,010,887,9722,065,321,1502,006,256,634
Datorii76,605,41988,450,06583,717,365
Dividende de plata13,293,25713,293,31913,293,319
Datorii financiare000
Datorii privind impozitul pe profit59,856,56547,718,34143,031,745
Alte datorii si provizioane3,455,59727,438,40527,392,301
Capitaluri proprii1,934,282,5531,976,871,0851,922,539,269
Capital social78,464,520859,471,059859,471,059
Prime de capital000
Actiuni proprii000
Rezultat curent000
Rezultatul reportat725,326,396806,896,611794,745,450
Rezerve si alte rezerve349,485,098310,503,415268,322,760
Alte elemente de capital781,006,53900
Total Pasiv2,010,887,9722,065,321,1502,006,256,634
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare227,951,129326,519,742-41,549,933
Venituri din dividende52,903,08952,903,09422,155,417
Venituri din dobanzi918,8441,357,621439,935
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar506,988513,145-519,362
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere173,622,208271,741,882-63,627,163
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale04,0001,240
Cheltuieli de exploatare24,293,45757,507,4268,743,591
Cheltuieli cu comisioanele21,071,53452,895,2417,725,608
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul335,641447,523112,074
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare2,886,2824,164,662905,909
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut203,657,672269,012,316-50,293,524
Total Venituri227,951,129326,519,742-41,549,933
Total Cheltuieli24,293,45757,507,4268,743,591
Impozit pe profit8,121,4702,824,6793,450,735
Rezultat Net195,538,202266,187,637-53,744,259
Alte elemente ale rezultatului global153,201,095138,804,795-587,557
Rezultatul global al perioadei348,739,297404,992,432-54,331,816
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)