Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total416,234,4141,715,890,2461,840,303,008
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale39,068--
Imobilizari corporale1,267--
Imobilizari financiare416,194,0791,715,803,7141,831,390,264
Actiuni cotate---
Active circulante-total1,198,175,67567,789,19390,294,265
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat---
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,614,410,0891,783,679,4391,930,597,273
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL72,189,30868,627,67868,929,427
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii5,646,1122,918,6113,145,900
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,546,335,9981,715,051,7611,861,667,846
Capital social78,464,52078,464,52078,464,520
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare196,284,003259,528,555312,977,911
ACTIV NET---
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)---
Total Pasiv1,618,525,3061,783,679,4391,930,597,273

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL-11,480,4952,407,55226,945,489
Venituri din diferente de curs valutar178,712361,360371,682
Venituri din dobanzi1,723,224303,380603,837
Venituri din imobilizari financiare49,348,2631,740,00025,969,970
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt---
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL24,616,701-96,308,440-147,449,558
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile19,939,0436,452,63413,638,681
Cheltuieli cu personalul467,016111,876223,759
Pierderi aferente creantelor legate de participatii--101,938,457-159,413,049
Rezultatul curent-36,097,19696,844,194170,597,149
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut-96,844,194170,597,149
Impozit pe profit964,240-2,977,184-6,922,958
Rezultat Net-37,061,43693,867,010163,674,191

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)