Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Numerar si echivalente de numerar--69,175,064
Depozite bancare--34,321,786
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)--957,631,024
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,715,803,7141,831,390,264922,628,978
Creante diverse (incl. dividende de primit)--0
Participatii--0
Imobilizari corporale si investitii imobiliare--0
Imobilizari necorporale--0
Alte active financiare--6,055,073
Alte active--21,076,047
Total Activ1,783,679,4391,930,597,2732,010,887,972
Datorii68,627,67868,929,42776,605,419
Dividende de plata--13,293,257
Datorii financiare--0
Datorii privind impozitul pe profit--59,856,565
Alte datorii si provizioane2,918,6113,145,9003,455,597
Capitaluri proprii1,715,051,7611,861,667,8461,934,282,553
Capital social78,464,52078,464,52078,464,520
Prime de capital--0
Actiuni proprii--0
Rezultat curent--0
Rezultatul reportat--725,326,396
Rezerve si alte rezerve259,528,555312,977,911349,485,098
Alte elemente de capital--781,006,539
Total Pasiv1,783,679,4391,930,597,2732,010,887,972
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Venituri din exploatare2,407,55226,945,489227,951,129
Venituri din dividende1,740,00025,969,97052,903,089
Venituri din dobanzi303,380603,837918,844
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar361,360371,682506,988
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere--173,622,208
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor--0
Alte venituri operationale--0
Cheltuieli de exploatare-96,308,440-147,449,55824,293,457
Cheltuieli cu comisioanele6,452,63413,638,68121,071,534
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul111,876223,759335,641
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri--0
Alte cheltuieli de exploatare-101,938,457-159,413,0492,886,282
Rezultatul extraordinar - net--0
Rezultatul Brut96,844,194170,597,149203,657,672
Total Venituri--227,951,129
Total Cheltuieli--24,293,457
Impozit pe profit-2,977,184-6,922,958-8,121,470
Rezultat Net93,867,010163,674,191195,538,202
Alte elemente ale rezultatului global--153,201,095
Rezultatul global al perioadei--348,739,297
Rezultatul global / numar de actiuni--0

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)