Date financiare SIF4 - SIF MUNTENIA S.A.

Actiuni SIF4
Date Financiare SIF4
Dividende SIF4

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Numerar si echivalente de numerar60,836,13772,244,74465,365,387
Depozite bancare75,211,81798,350,437119,218,831
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)896,096,248848,271,660783,271,456
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere955,376,244874,337,990850,909,990
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare000
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare6,055,1014,953,9705,029,303
Alte active12,681,08719,989,3047,154,980
Total Activ2,006,256,6341,918,148,1051,830,949,947
Datorii83,717,36546,272,59471,212,544
Dividende de plata13,293,319567,056567,056
Datorii financiare000
Datorii privind impozitul pe profit43,031,74537,927,36522,911,854
Alte datorii si provizioane27,392,3017,778,17347,733,634
Capitaluri proprii1,922,539,2691,871,875,5111,759,737,403
Capital social859,471,059859,471,059859,471,059
Prime de capital000
Actiuni proprii00-38,175,588
Rezultat curent000
Rezultatul reportat794,745,450791,983,126797,900,615
Rezerve si alte rezerve268,322,760220,421,326140,541,317
Alte elemente de capital000
Total Pasiv2,006,256,6341,918,148,1051,830,949,947
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare-41,549,933-45,213,001-34,256,403
Venituri din dividende22,155,41768,098,95291,647,597
Venituri din dobanzi439,9351,036,3992,209,565
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-519,362915,2352,373,298
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere-63,627,163-115,264,827-130,587,031
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale1,2401,240100,168
Cheltuieli de exploatare8,743,59117,123,82222,672,889
Cheltuieli cu comisioanele7,725,60815,100,09922,261,127
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul112,074226,857338,931
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri00-2,529,526
Alte cheltuieli de exploatare905,9091,796,8662,602,357
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut-50,293,524-62,336,823-56,929,292
Total Venituri-41,549,933-45,213,001-34,256,403
Total Cheltuieli8,743,59117,123,82222,672,889
Impozit pe profit3,450,7356,825,8666,976,374
Rezultat Net-53,744,259-69,162,689-63,905,666
Alte elemente ale rezultatului global-587,557-48,536,148-127,778,691
Rezultatul global al perioadei-54,331,816-117,698,837-191,684,357
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)