Date financiare SCD - ZENTIVA S.A.

Domeniu: Farmaceutice
Actiuni SCD
Date Financiare SCD
Dividende SCD

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total237,850,031236,614,273238,432,190
Imobilizari corporale189,815,571190,290,654197,479,448
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale43,138,20446,323,61840,952,743
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total796,156,903771,040,142818,220,217
Casa si conturi la banci406,551,444348,786,930401,546,470
Creante256,673,770290,111,677265,775,860
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri132,931,689132,141,535150,897,887
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,034,006,9341,007,654,4151,056,652,407
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt220,564,032175,708,559213,397,752
Comerciale177,265,979126,489,774172,503,384
Financiare1,761,0794,635,5533,346,417
Active circulante nete / datorii curente nete564,098,496-598,726,298
Datorii Pe Termen Lung23,361,46722,953,41223,293,770
Comerciale---
Financiare3,577,5394,136,727765,564
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli13,486,08413,486,08413,486,084
Capitaluri proprii -total790,081,434808,992,444819,960,885
Capital social69,701,70469,701,70469,701,704
Capital subscris varsat69,701,704-69,701,704
Rezerve din reevaluare67,248,06167,248,06157,927,093
Total Pasiv1,034,006,9341,007,654,4151,056,652,407
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)722-769

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total623,073,570173,358,203340,574,001
Alte venituri din exploatare13,783,6537,585,1144,932,667
Cifra de afaceri neta602,327,247163,126,215330,356,311
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor6,962,6702,646,8745,285,023
Cheltuieli de Exploatare -total556,448,332142,130,908297,911,529
Ajustari privind provizioanele-585,8232,006,9011,181,364
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale23,211,8605,486,29310,272,913
Alte cheltuieli de exploatare112,220,79825,691,73564,276,903
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 324,470,70483,339,850165,836,503
Cheltuieli cu personalul97,130,79325,606,12953,444,450
Rezultatul Din Exploatare66,625,23831,227,29542,662,471
EBITDA---
Venituri Financiare -total11,247,3421,780,5933,267,970
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total4,018,3931,275,6651,532,296
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 7,228,949504,9281,735,674
Rezultatul curent73,854,18731,732,22344,398,145
Venituri extraordinare-0-
Cheltuieli extraordinare-0-
Rezultatul extraordinar-0-
Venituri Totale634,320,912175,138,796343,841,971
Cheltuieli Totale560,466,725143,406,573299,443,825
Rezultatul Brut73,854,18731,732,22344,398,145
Impozit pe profit12,550,6068,103,8549,801,332
Alte impozite---
Rezultat Net61,303,58223,628,36934,596,813

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)