Date financiare MECE - MECANICA FINA SA BUCURESTI

Actiuni MECE
Date Financiare MECE
Dividende MECE

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate205,306,466204,698,049204,059,549
Imobilizari necorporale000
Imobilizari corporale187,386,318186,777,901186,139,401
Imobilizari financiare17,920,14817,920,14817,920,148
Active circulante2,408,0212,809,4022,100,038
Stocuri11,5571,1892,503
Creante2,309,8392,768,0871,784,694
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci86,62540,126312,841
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ207,714,487207,507,451206,159,587
Datorii44,085,72444,128,99042,988,225
Datorii pe termen scurt3,902,9984,434,7153,489,329
Datorii comerciale1,453,6152,928,6481,846,969
Datorii financiare1,492,5291,506,0671,512,621
Alte datorii pe termen scurt956,854094,113
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)0035,626
Datorii pe termen lung40,182,72639,694,27539,498,896
Datorii comerciale184,81613,711,321274,741
Datorii financiare14,014,956013,241,201
Alte datorii pe termen lung25,982,95425,982,95425,982,954
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii163,628,763163,378,461163,171,362
Capital social79,152,82579,152,82579,152,825
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat77,944,70282,323,67982,323,678
Alte rezerve718,677718,677718,677
Alte elemente de capital5,812,5591,183,280976,182
Total Pasiv207,714,487207,507,451206,159,587
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)13-16

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare5,501,819-122,960-210,073
Venituri din exploatare10,309,9041,942,0554,068,701
Cifra de afaceri5,516,1691,941,5103,958,041
Productia capitalizata003,095
Variatia stocurilor-36,55800
Alte venituri din exploatare4,830,293545107,565
Cheltuieli de exploatare4,808,0852,065,0154,278,774
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele171,63545,457119,995
Amortizare si depreciere293,984730,5831,461,413
Cheltuieli cu personalul1,855,954340,2971,082,350
Alte cheltuieli de exploatare2,486,512948,6781,615,016
Rezultat financiar-464,645-127,343-247,326
Venituri din dobanzi0024,567
Cheltuieli cu dobanzile00271,893
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-464,64500
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut5,037,174-250,303-457,399
Total Venituri10,786,5711,942,0554,093,268
Total Cheltuieli5,749,3972,065,0154,550,667
Impozit pe profit658,19800
Alte impozite000
Rezultatul net4,378,976-250,303-457,399

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)