Date financiare MECE - MECANICA FINA SA BUCURESTI

Actiuni MECE
Date Financiare MECE
Dividende MECE

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total199,297,808200,981,979200,730,087
Imobilizari corporale181,278,815183,242,114182,716,353
Imobilizari financiare18,013,73417,734,60618,013,734
Imobilizari necorporale--0
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,746,0235,761,0775,689,211
Casa si conturi la banci269,53777,164102,151
Creante4,473,6415,682,5335,499,438
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,8451,38087,622
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ204,043,831206,743,056206,419,298
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt6,194,1907,385,7204,097,664
Comerciale4,769,1445,947,0162,628,298
Financiare1,425,0461,438,7041,469,366
Active circulante nete / datorii curente nete-1,461,316-1,591,547
Datorii Pe Termen Lung40,091,29140,730,02443,066,343
Comerciale194,110-2,659,341
Financiare15,260,83715,271,06214,698,034
Venituri in Avans0--
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total157,758,350158,627,312159,255,291
Capital social79,152,82579,152,82579,152,825
Capital subscris varsat9,264,890-9,264,890
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv204,043,831206,743,056206,419,298
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)13-16

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total7,489,1631,616,0703,477,053
Alte venituri din exploatare7,3319,7691,522
Cifra de afaceri neta7,427,4271,606,3013,424,133
Productia capitalizata54,405051,398
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total6,878,3151,918,4073,485,520
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale2,387,641647,1891,365,349
Alte cheltuieli de exploatare2,450,694905,7801,331,306
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 231,27512,50185,933
Cheltuieli cu personalul1,808,705352,937702,932
Rezultatul Din Exploatare610,848-302,337-8,467
EBITDA---
Venituri Financiare -total415,756-211,282
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total1,146,444-197,311
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -451,560-320,13813,971
Rezultatul curent159,288-622,4755,504
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale7,489,1631,616,0703,688,335
Cheltuieli Totale6,878,3152,238,5453,682,831
Rezultatul Brut159,288-622,4755,504
Impozit pe profit-00
Alte impozite---
Rezultat Net159,288-622,4755,504

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)