Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Numerar si echivalente de numerar76,63273,88273,111
Depozite bancare415,535,942723,812,897258,611,665
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)77,106,529228,280,197178,533,512
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere000
Creante diverse (incl. dividende de primit)00229,766,931
Participatii12,577,678,60613,398,883,61415,873,032,422
Imobilizari corporale si investitii imobiliare000
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare1,135,225,00000
Alte active298,725300,534,0144,680,538
Total Activ14,205,921,43414,651,584,60416,544,698,179
Datorii448,373,527115,640,320217,419,843
Dividende de plata408,245,70287,667,694137,881,193
Datorii financiare000
Datorii privind impozitul pe profit000
Alte datorii si provizioane40,127,82527,972,62679,538,650
Capitaluri proprii13,757,547,90714,535,944,28416,327,278,336
Capital social3,145,160,0013,334,342,4233,334,342,423
Prime de capital000
Actiuni proprii-331,650,005-379,378,298-1,117,375,862
Rezultat curent000
Rezultatul reportat10,087,863,72310,913,988,39313,212,743,316
Rezerve si alte rezerve856,174,188666,991,766897,568,459
Alte elemente de capital000
Total Pasiv14,205,921,43414,651,584,60416,544,698,179
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Venituri din exploatare5,125,467,680859,758,8494,207,034,127
Venituri din dividende655,137,2090858,861,443
Venituri din dobanzi13,706,4146,875,87918,146,609
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-170,427-54,107-332,537
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere4,451,234,4061,009,948,7633,483,631,055
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor0-156,975,000-156,975,000
Alte venituri operationale5,560,078-36,6863,702,557
Cheltuieli de exploatare106,679,47333,634,17974,407,975
Cheltuieli cu comisioanele106,588,22333,611,67974,370,725
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare91,25022,50037,250
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut5,018,788,207826,124,6704,132,626,152
Total Venituri5,125,467,680859,758,8494,207,034,127
Total Cheltuieli106,679,47333,634,17974,407,975
Impozit pe profit6,143,50002,878,974
Rezultat Net5,012,644,707826,124,6704,129,747,178
Alte elemente ale rezultatului global000
Rezultatul global al perioadei000
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)