Date financiare FP - Fondul Proprietatea

Actiuni FP
Date Financiare FP
Dividende FP

Bilant contabil

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Numerar si echivalente de numerar73,88273,11174,759
Depozite bancare723,812,897258,611,665358,287,520
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)228,280,197178,533,5120
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere000
Creante diverse (incl. dividende de primit)0229,766,9310
Participatii13,398,883,61415,873,032,42215,124,625,169
Imobilizari corporale si investitii imobiliare000
Imobilizari necorporale000
Alte active financiare000
Alte active300,534,0144,680,53856,180,600
Total Activ14,651,584,60416,544,698,17915,539,168,048
Datorii115,640,320217,419,843105,832,603
Dividende de plata87,667,694137,881,19379,243,338
Datorii financiare000
Datorii privind impozitul pe profit000
Alte datorii si provizioane27,972,62679,538,65026,589,265
Capitaluri proprii14,535,944,28416,327,278,33615,433,335,445
Capital social3,334,342,4233,334,342,4233,334,342,423
Prime de capital000
Actiuni proprii-379,378,298-1,117,375,862-1,402,872,213
Rezultat curent000
Rezultatul reportat10,913,988,39313,212,743,31612,604,296,776
Rezerve si alte rezerve666,991,766897,568,459897,568,459
Alte elemente de capital000
Total Pasiv14,651,584,60416,544,698,17915,539,168,048
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202230-Jun-202230-Sep-2022
Venituri din exploatare859,758,8494,207,034,1273,612,263,699
Venituri din dividende0858,861,443934,881,307
Venituri din dobanzi6,875,87918,146,60919,892,865
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar-54,107-332,537700,844
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere1,009,948,7633,483,631,0552,810,045,731
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor-156,975,000-156,975,000-156,975,000
Alte venituri operationale-36,6863,702,5573,717,952
Cheltuieli de exploatare33,634,17974,407,97595,428,832
Cheltuieli cu comisioanele33,611,67974,370,72595,391,582
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul000
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare22,50037,25037,250
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut826,124,6704,132,626,1523,516,834,867
Total Venituri859,758,8494,207,034,1273,612,263,699
Total Cheltuieli33,634,17974,407,97595,428,832
Impozit pe profit02,878,9746,678,208
Rezultat Net826,124,6704,129,747,1783,510,156,659
Alte elemente ale rezultatului global000
Rezultatul global al perioadei000
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)