Date financiare ELMA - ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI

Actiuni ELMA
Date Financiare ELMA
Dividende ELMA

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total309,538,930310,773,319308,625,804
Imobilizari corporale286,516,877287,057,962290,860,278
Imobilizari financiare841,408841,408-
Imobilizari necorporale291,521267,414215,658
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total95,736,657103,210,926109,967,638
Casa si conturi la banci20,108,4608,422,9563,056,890
Creante59,091,63378,114,16187,357,158
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri13,402,67513,702,80816,702,825
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ405,275,588413,984,244418,593,443
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt46,587,64153,900,65971,288,064
Comerciale43,462,86150,552,75868,884,812
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete68,696,489-50,753,290
Datorii Pe Termen Lung23,463,98723,386,51622,236,687
Comerciale1,168,7721,251,6691,251,669
Financiare1,312,7821,277,833175,980
Venituri in Avans4,410,3074,396,7054,328,698
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli2,156,8912,156,8912,156,891
Capitaluri proprii -total335,223,960336,697,070325,068,692
Capital social67,603,87067,603,87067,603,870
Capital subscris varsat67,603,870-67,603,870
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv405,275,588413,984,244418,593,443
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)387-390

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total305,520,90496,092,912214,945,210
Alte venituri din exploatare10,794,51426,63440,931
Cifra de afaceri neta283,151,73092,792,515211,009,338
Productia capitalizata3,640,3441,478,7521,260,459
Variatia stocurilor7,934,3161,795,0112,634,482
Cheltuieli de Exploatare -total300,319,81194,042,388232,409,898
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale10,199,2342,266,6244,062,873
Alte cheltuieli de exploatare40,101,8597,382,12512,987,976
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 219,528,62476,650,902198,239,213
Cheltuieli cu personalul30,490,0947,742,73717,119,836
Rezultatul Din Exploatare5,201,0932,050,524-17,464,688
EBITDA---
Venituri Financiare -total932,082-2,127,785
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total3,947,166193,460489,527
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -3,015,084-193,460-489,527
Rezultatul curent2,186,0091,857,064-17,954,215
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale306,452,98696,092,912214,945,210
Cheltuieli Totale304,266,97794,235,848232,899,425
Rezultatul Brut2,186,0091,857,064-17,954,315
Impozit pe profit-138,292385,28791,524
Alte impozite---
Rezultat Net2,324,3011,471,777-17,862,792

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)