Date financiare EEAI - ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA

Actiuni EEAI
Date Financiare EEAI
Dividende EEAI

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,043,4691,048,3261,051,421
Capital social---
Capital subscris varsat249,226224,303224,303
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)121311
Venituri in Avans---
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Lung---
Active circulante nete / datorii curente nete860,427860,906784,379
Financiare---
Comerciale---
Datorii Pe Termen Scurt835,791866,7751,284,984
Investitii pe termen lung---
Total Activ1,315,2941,309,3321,226,427
Cheltuieli in avans---
Capital de lucru---
Stocuri---
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Creante700,435659,5981,047,464
Casa si conturi la banci---
Active circulante-total1,689,8171,612,4491,905,715
alte investitii imobilizate---
Participatii---
din care: Terenuri si constructii---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari corporale---
Active imobilizate-total454,867448,426442,048

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total891,5882,016,3171,434,569
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta876,5572,015,3461,434,569
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total887,0672,000,5591,428,509
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare4,52115,7586,060
EBITDA---
Venituri Financiare -total5,8969,292750
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total6,04410,9163,007
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -148-1,624-2,257
Rezultatul curent4,52114,1346,060
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale897,4842,025,6091,435,319
Cheltuieli Totale893,1112,011,4751,431,516
Rezultatul Brut4,37314,1343,803
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net3,6688,5253,095

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)