Date financiare DIGI - Digi Communications N.V.

Actiuni DIGI
Date Financiare DIGI
Dividende DIGI

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total10,525,204,36010,894,024,16011,298,455,304
Imobilizari corporale7,562,359,6407,733,833,7608,177,346,513
Imobilizari financiare214,353,920235,508,800245,960,571
Imobilizari necorporale1,534,512,3201,614,670,0001,659,046,518
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,088,491,8001,119,257,2801,066,753,718
Casa si conturi la banci51,226,56063,903,60082,679,879
Creante428,209,320466,430,400419,281,877
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri98,644,040100,894,000106,608,861
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ11,613,696,16012,013,281,44012,365,209,021
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt3,268,011,5603,628,475,2004,024,906,979
Comerciale2,375,980,2002,514,507,8402,727,145,225
Financiare729,170,200910,866,6401,100,339,031
Active circulante nete / datorii curente nete000
Datorii Pe Termen Lung6,161,508,7606,128,347,9205,979,718,078
Comerciale---
Financiare5,346,951,2805,392,624,4805,301,616,943
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli47,625,60048,053,36049,178,319
Capitaluri proprii -total2,184,175,8402,256,458,3202,360,583,965
Capital social32,960,40033,232,80033,550,827
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv11,613,696,16012,013,281,44012,365,209,021
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total6,202,793,9601,660,136,9603,423,071,160
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta-1,660,136,9603,423,071,160
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total5,379,868,1201,501,092,8803,082,887,452
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare-03,082,887,452
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare809,964,320159,044,080340,183,708
EBITDA---
Venituri Financiare -total18,396,8401,263,920783,345
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total708,963,200127,812,080135,671,465
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -690,566,360-126,548,160-134,888,119
Rezultatul curent119,397,96032,495,920205,295,589
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale6,221,190,8001,661,400,8803,423,854,505
Cheltuieli Totale6,101,792,8401,628,904,9603,218,558,916
Rezultatul Brut119,397,95932,495,920205,295,589
Impozit pe profit81,471,72037,717,52033,082,791
Alte impozite---
Rezultat Net37,926,23970,213,440238,378,380

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)