Date financiare CRPC - CARPATHIA CAPITAL S.A. POZNAN

Actiuni CRPC
Date Financiare CRPC
Dividende CRPC

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate458,595452,046445,690
Imobilizari necorporale000
Imobilizari corporale258,093249,590239,333
Imobilizari financiare200,502202,457206,358
Active circulante18,219,02017,272,02915,133,260
Stocuri000
Creante253,827273,156244,651
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt16,585,14215,388,85913,466,442
Casa si conturi la banci1,377,9181,608,9421,421,103
Alte active circulante2,1331,0711,064
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ18,677,61517,724,07515,578,950
Datorii1,700,0011,511,4631,121,140
Datorii pe termen scurt255,960247,447245,715
Datorii comerciale7,4662,1422,127
Datorii financiare35,19500
Alte datorii pe termen scurt213,300245,305243,587
Provizioane (termen scurt)000
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung1,444,0411,264,016875,425
Datorii comerciale000
Datorii financiare000
Alte datorii pe termen lung222,899218,525209,549
Provizioane (termen lung)1,221,1431,045,491665,876
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii16,977,61416,212,61214,457,810
Capital social2,240,7172,250,5912,234,834
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat02,391,9900
Alte rezerve12,264,75012,318,80014,608,856
Alte elemente de capital2,472,147-748,769-2,385,879
Total Pasiv18,677,61517,724,07515,578,950
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare2,863,553-999,430-3,043,246
Venituri din exploatare3,958,84800
Cifra de afaceri000
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare3,958,84800
Cheltuieli de exploatare1,095,296999,4303,043,246
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele000
Amortizare si depreciere000
Cheltuieli cu personalul000
Alte cheltuieli de exploatare1,095,296999,4303,043,246
Rezultat financiar-8,532-3,214-5,319
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-8,532-3,214-5,319
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut2,855,021-1,002,643-3,048,564
Total Venituri3,958,84800
Total Cheltuieli1,103,8281,002,6433,048,564
Impozit pe profit473,526-170,321-553,124
Alte impozite000
Rezultatul net2,381,495-832,322-2,495,440

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)