Date financiare CMCM - COMCM SA CONSTANTA

Actiuni CMCM
Date Financiare CMCM
Dividende CMCM

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total72,655,40572,242,27071,855,283
Imobilizari corporale64,810,60064,402,465-
Imobilizari financiare7,844,8057,839,805-
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii-7,739,6397,739,639
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total14,926,49714,856,21714,324,292
Casa si conturi la banci1,202,0371,410,039-
Creante4,968,5054,928,17314,186,342
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri172,514143,937-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans227,3889,222-
Total Activ87,581,90287,098,48779,070,988
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt109,7267,448,4147,369,451
Comerciale109,726174,277-
Financiare0--
Active circulante nete / datorii curente nete-6,942,0987,215,705
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-135,581179,548
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total79,997,12979,458,61879,070,988
Capital social23,631,66823,631,668-
Capital subscris varsat-23,631,66823,631,668
Rezerve din reevaluare62,589,09662,794,385-
Total Pasiv87,581,90287,098,487-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-20

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total1,162,3011,597,688911,527
Alte venituri din exploatare249,857322,984-
Cifra de afaceri neta907,4891,274,704865,500
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor00-
Cheltuieli de Exploatare -total2,699,9073,624,878984,948
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante-47,492-
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale685,713811,594-
Alte cheltuieli de exploatare1,858,1082,470,461-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-28,576-
Cheltuieli cu materii prime si materiale 13,31713,833-
Cheltuieli cu personalul142,769182,922-
Rezultatul Din Exploatare-1,542,561-1,542,561-73,421
EBITDA---
Venituri Financiare -total22,45029,8669,275
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total118270115
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 22,33229,5969,160
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,184,7511,627,554920,802
Cheltuieli Totale2,700,0253,625,148985,063
Rezultatul Brut-1,515,274-1,997,594-64,261
Impozit pe profit00-
Alte impozite11,57917,860-
Rezultat Net-1,526,853-2,015,454-73,469

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)