Date financiare CICO - CI-CO SA

Actiuni CICO
Date Financiare CICO
Dividende CICO

Bilant contabil

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total47,339,00656,053,10855,948,754
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total4,551,1418,495,2216,649,029
Casa si conturi la banci---
Creante3,523,741627,858926,471
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ49,325,59562,161,52060,354,908
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt2,789,6412,433,4602,387,890
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete1,986,5896,108,4124,406,154
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-665-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total49,325,59562,152,04260,354,908
Capital social---
Capital subscris varsat6,764,9686,764,9686,764,968
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)353533

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total5,254,88311,037,4465,831,265
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta5,031,95310,496,9145,616,804
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total4,308,3129,410,2194,608,591
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare946,5711,627,2271,222,674
EBITDA---
Venituri Financiare -total148,055389,261465,812
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total129133842
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 147,926389,128464,970
Rezultatul curent946,5712,016,3551,222,674
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale5,402,93811,426,7076,297,077
Cheltuieli Totale4,308,4419,410,3524,609,433
Rezultatul Brut1,094,4972,016,3551,687,644
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net882,0541,680,5691,398,788

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)