Date financiare CBC - CARBOCHIM S.A.

Actiuni CBC
Date Financiare CBC
Dividende CBC

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate72,441,98072,993,89072,623,758
Imobilizari necorporale115207-
Imobilizari corporale72,403,86572,955,684-
Imobilizari financiare38,00075,500-
Active circulante22,417,97722,384,24222,264,672
Stocuri13,981,28513,546,834-
Creante6,894,7377,236,104-
Cheltuieli inregistrate in avans---
Investitii financiare pe termen scurt---
Casa si conturi la banci912,483908,440-
Alte active circulante---
Active detinute in vederea vanzarii---
Total Activ94,859,95795,378,13294,888,430
Datorii15,556,51815,325,68914,519,112
Datorii pe termen scurt7,050,4576,921,9506,064,724
Datorii comerciale4,801,2464,490,994-
Datorii financiare2,249,2112,314,010-
Alte datorii pe termen scurt---
Provizioane (termen scurt)---
Venituri in avans (termen scurt)-13,900-
Datorii pe termen lung8,506,0618,403,7398,454,388
Datorii comerciale274,014--
Datorii financiare8,232,0471,227,866-
Alte datorii pe termen lung---
Provizioane (termen lung)-274,014-
Venituri in avans (termen lung)---
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare---
Capitaluri proprii79,303,43980,052,44380,369,318
Capital social12,325,43812,325,438-
Prime de capital---
Rezerve din reevaluare---
Rezultatul reportat---
Alte rezerve---
Alte elemente de capital---
Total Pasiv94,859,95795,378,13294,888,430
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-174-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare368,0301,257,9541,658,778
Venituri din exploatare8,122,49917,151,82725,896,414
Cifra de afaceri8,034,93817,429,46724,498,716
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-178,606-833,991-
Alte venituri din exploatare266,167556,351-
Cheltuieli de exploatare7,754,46915,893,87324,237,636
Costul marfurilor vandute---
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele2,541,1615,278,314-
Amortizare si depreciere495,326988,080-
Cheltuieli cu personalul3,670,8067,646,398-
Alte cheltuieli de exploatare1,047,1761,981,081-
Rezultat financiar-27,443-51,417-74,844
Venituri din dobanzi---
Cheltuieli cu dobanzile---
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-27,443-51,417-
Rezultatul extraordinar - net---
Rezultatul brut340,5871,206,5371,583,934
Total Venituri8,122,50017,151,82825,896,414
Total Cheltuieli7,781,91315,945,29124,237,636
Impozit pe profit51,564168,510229,033
Alte impozite---
Rezultatul net289,0231,038,0271,354,901

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)