Date financiare CBC - CARBOCHIM S.A.

Actiuni CBC
Date Financiare CBC
Dividende CBC

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total72,374,18072,441,98072,993,890
Imobilizari corporale72,336,18072,403,86572,955,684
Imobilizari financiare38,00038,00038,000
Imobilizari necorporale-115207
din care: Terenuri si constructii---
Participatii37,500-37,500
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total21,057,76822,417,97722,384,242
Casa si conturi la banci979,149912,483908,440
Creante5,357,0886,894,7377,236,104
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri14,416,41213,981,28513,546,834
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ93,431,94894,859,95795,378,132
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt5,809,0347,050,4576,921,950
Comerciale3,468,2374,801,2464,490,994
Financiare2,310,1662,249,2112,314,010
Active circulante nete / datorii curente nete15,259,001-15,469,103
Datorii Pe Termen Lung8,608,4988,506,0618,403,739
Comerciale-274,014-
Financiare1,432,6258,232,0471,227,866
Venituri in Avans17,567-13,900
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli274,014-274,014
Capitaluri proprii -total79,014,41679,303,43980,052,443
Capital social12,325,43812,325,43812,325,438
Capital subscris varsat12,325,438-12,325,438
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv93,431,94894,859,95795,378,132
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)164-174

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total32,862,9468,122,49917,151,827
Alte venituri din exploatare2,531,399266,167556,351
Cifra de afaceri neta30,367,1968,034,93817,429,467
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-35,649-178,606-833,991
Cheltuieli de Exploatare -total31,104,1347,754,46915,893,873
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale2,161,198495,326988,080
Alte cheltuieli de exploatare4,249,9671,047,1761,981,081
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 10,090,4422,541,1615,278,314
Cheltuieli cu personalul14,602,5273,670,8067,646,398
Rezultatul Din Exploatare1,758,812368,0301,257,954
EBITDA---
Venituri Financiare -total911
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total175,42627,44451,418
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -175,417-27,443-51,417
Rezultatul curent1,583,395340,5871,206,537
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale32,862,9558,122,50017,151,828
Cheltuieli Totale31,279,5607,781,91315,945,291
Rezultatul Brut1,583,395340,5871,206,537
Impozit pe profit211,95451,564168,510
Alte impozite---
Rezultat Net1,371,441289,0231,038,027

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)