Date financiare BIO - BIOFARM S.A.

Domeniu: Farmaceutice
Actiuni BIO
Date Financiare BIO
Dividende BIO

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total160,502,367164,422,306163,850,804
Imobilizari corporale154,257,848156,588,884157,377,543
Imobilizari financiare-7,384,9216,108,325
Imobilizari necorporale532,340448,501364,936
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total212,166,108226,057,663229,172,219
Casa si conturi la banci75,543,58492,436,40991,768,366
Creante102,562,399103,769,24681,074,493
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri34,060,12529,852,00827,329,360
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ372,668,475390,479,969393,023,023
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt80,177,50875,837,62785,302,132
Comerciale45,388,99441,699,92659,671,602
Financiare-34,137,70125,630,530
Active circulante nete / datorii curente nete143,885,184-156,882,741
Datorii Pe Termen Lung657,827620,888620,888
Comerciale---
Financiare-620,888620,888
Venituri in Avans27,013,997-22,825,274
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli657,827--
Capitaluri proprii -total291,833,140314,021,453307,100,003
Capital social98,537,53598,537,53598,537,535
Capital subscris varsat98,537,535-98,537,535
Rezerve din reevaluare1,967,6421,967,6421,967,642
Total Pasiv372,668,475390,479,969393,023,023
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)331-366

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total218,871,72962,433,693117,684,250
Alte venituri din exploatare302,634406,583707,089
Cifra de afaceri neta218,088,09862,366,171117,985,641
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor1,999,829-339,061-1,008,480
Cheltuieli de Exploatare -total154,876,83936,582,89675,580,872
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale11,122,8973,419,2886,833,844
Alte cheltuieli de exploatare64,169,65912,964,90929,840,474
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 39,754,24910,334,07218,409,538
Cheltuieli cu personalul39,830,0349,864,62720,497,016
Rezultatul Din Exploatare63,994,89025,850,79742,103,378
EBITDA---
Venituri Financiare -total2,764,683228,030471,765
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total1,492,56600
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 1,177,052228,030471,765
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale221,215,218-118,410,153
Cheltuieli Totale156,369,862-75,835,010
Rezultatul Brut65,171,94226,078,82742,575,143
Impozit pe profit10,625,7533,608,9056,155,823
Alte impozite---
Rezultat Net54,546,18922,469,92236,419,320

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)