Date financiare ARTE - ARTEGO SA Tg. Jiu

Actiuni ARTE
Date Financiare ARTE
Dividende ARTE

Bilant contabil

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Active imobilizate-total42,631,79941,680,49240,114,611
Imobilizari corporale31,692,14031,180,619-
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale10,939,65910,499,873-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total85,905,44083,970,95475,009,758
Casa si conturi la banci2,156,5101,799,336-
Creante31,680,22734,226,88830,550,381
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri51,772,09047,606,147-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans282,216324,186-
Total Activ128,537,239125,651,44684,302,710
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt38,160,51238,855,44131,064,215
Comerciale6,992,8737,956,386-
Financiare24,298,48623,159,579-
Active circulante nete / datorii curente nete-44,419,61844,074,397
Datorii Pe Termen Lung13,37917,3537,759
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans-22,10426,296
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total90,363,34886,778,65284,281,180
Capital social22,390,41322,390,413-
Capital subscris varsat-22,390,41322,390,413
Rezerve din reevaluare28,612,93428,570,142-
Total Pasiv128,537,239125,651,446-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-824772

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202031-Dec-202030-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total112,092,402157,159,63980,871,838
Alte venituri din exploatare8,335,0748,558,814-
Cifra de afaceri neta91,238,138131,914,60773,137,893
Productia capitalizata281,260386,966-
Variatia stocurilor12,237,93016,299,252-
Cheltuieli de Exploatare -total102,409,994143,887,63676,626,202
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale3,279,4104,331,127-
Alte cheltuieli de exploatare5,020,5577,474,194-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)1,600,8262,436,087-
Cheltuieli cu materii prime si materiale 60,921,85684,489,368-
Cheltuieli cu personalul31,587,34545,156,860-
Rezultatul Din Exploatare9,682,40813,272,0034,245,636
EBITDA---
Venituri Financiare -total297,679320,615227,635
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total1,248,0971,544,812460,505
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -950,418-1,224,197-232,870
Rezultatul curent8,731,99012,047,806-
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale112,390,081157,480,25481,099,473
Cheltuieli Totale103,658,091145,432,44877,086,707
Rezultatul Brut8,731,99012,047,8064,012,766
Impozit pe profit1,117,9561,489,057-
Alte impozite41,77855,692-
Rezultat Net7,655,81210,614,4413,490,379

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)