Tranzactioneaza Icsh Hunedoara (ICSH) - 1.98 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/11 12/31/12 12/31/13 12/31/22 12/31/23
Active imobilizate 374.71 284.8 280.31 129.1 55.93
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante 236.29 223.63 221.1 226.17 260.86
Stocuri
Creante 202.73 194.57 210.17 183.99 186.04
Cheltuieli inregistrate in avans
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci
Alte active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Total Activ 611 508.43 501.41 355.27 316.8
Datorii 292.46 360.06 374.85 363.63 353.79
Datorii pe termen scurt 278.93 212.46 231.02 104.82 95.01
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen scurt
Provizioane (termen scurt)
Venituri in avans (termen scurt) 0
Datorii pe termen lung 13.53 147.6 143.83 258.82 258.77
Datorii comerciale
Datorii financiare
Alte datorii pe termen lung
Provizioane (termen lung)
Venituri in avans (termen lung)
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare
Capitaluri proprii 316.88 147.48 126.08 -8.41 -36.66
Capital social 126.26 126.26 126.26 126.26 126.26
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Alte rezerve
Alte elemente de capital
Total Pasiv 611 508.43 501.41 355.27 316.8
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 295 208 105 43 47
Rezultat din exploatare -46.42 -135.66 -19.18 2 4.03
Venituri din exploatare 175.17 80.92 59.88 81.62 98.19
Cifra de afaceri 147.06 72.76 60.48 66.64 51.55
Productia capitalizata
Variatia stocurilor
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare 221.59 216.58 79.06 79.62 94.17
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele
Amortizare si depreciere
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultat financiar -2.84 -8.28 -0.01 -0.7 -0.34
Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Alte venituri si cheltuieli financiare - net
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0
Rezultatul brut -49.26 -143.94 -19.18 1.3 3.68
Total Venituri 175.36 81.02 59.9 81.7 98.25
Total Cheltuieli 224.62 224.96 79.08 80.4 94.56
Impozit pe profit
Alte impozite
Rezultatul net -49.26 -143.94 -19.18 1.3 3.68
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.