Kinross Gold (CA.K) - 6.6968 CAD (%)

Indicator 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22
Active imobilizate 99.79 111.91 130.92 130.86 131.85
Alte active imobilizate, din care: 11.92 11.83 10.78 11.78 10.58
Fond comercial si imobilizari necorporale 2.51 2.45 2.45 2.45 0
Imobilizari corporale nete de amortizare 85.17 97.84 118.11 117.56 119.47
Imobilizari financiare 2.69 2.23 2.03 1.52 1.8
Active circulante 24.66 28.16 37.81 30.08 28.59
Stocuri 16.24 16.26 16.56 17.77 16.55
Creante 1.56 2.12 1.79 3.31 4.91
Numerar, echivalenete de numerar si investii pe termen scurt, din care: 5.39 8.88 18.69 8.2 6.45
Numerar si echivalente de numerar 5.39 8.88 18.69 8.2 6.45
Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0
Alte active circulante 1.47 0.9 0.77 0.8 0.68
Total Active 124.45 140.07 168.73 160.93 160.44
Total Datorii 54.58 57.77 65.9 58.31 69.67
Datorii pe termen scurt 9.45 9.5 18.63 11.44 11.6
Datorii catre furnizori si amanate 7.52 8.29 9.16 9.07 9.87
Datorii financiare pe termen scurt 1.12 0.89 8.7 2.01 1.34
Alte datorii pe termen scurt 0.81 0.31 0.77 0.37 0.39
Datorii pe termen lung 45.13 48.27 47.27 46.87 58.07
Datorii comerciale
Datorii financiare pe termen lung 39.37 41.3 35.27 37.62 51.13
Alte datorii pe termen lung 5.75 6.97 12.01 9.25 6.94
Capitaluri proprii atribuibile actionarilor societatii-mama 69.55 82.08 101.8 101.56 89.88
Capital si prime de capital 233.85 234.09 234.31 232.91 233.3
Rezultat reportat -162.78 -151.69 -132.14 -131.06 -142.78
Actiuni de trezorerie 0 0 0 0 0
Rezultat nerealizat
Alte elemente de capitaluri proprii -1.52 -0.31 -0.37 -0.29 -0.64
Interese minoritare 0.32 0.22 1.03 1.06 0.9
Total Capitaluri Proprii 69.87 82.3 102.83 102.62 90.78
Total Capitaluri proprii si Datorii 124.45 140.07 168.73 160.93 160.44
Venituri totale
Venituri
Alte venituri operationale
Costul bunurilor vandute
Profit brut
Alte castiguri operationale
Total cheltuieli operationale
Cheltuieli generale si administrative
Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea
Deprecieri/Amortizari
Cheltuieli (Venituri) nerecurente
Alte cheltuieli operationale
Rezultatul operational
Alte castiguri (pierderi) neoperationale, din care:
Cheltuieli nete privind dobanzile, din care:
Venituri din dobanzi
Cheltuieli privind dobanzile
Rezultatul inainte de impozitare
Impozit
Alte rezultate
Rezultatul net din operatiuni continue
Alte elemente
Total rezultat extraordinar
Rezultatul net incluzand interesele minoritare
Interese minoritare
Rezultatul net
Alte ajustari
Rezultatul net atribuibil actionarilor societatii-mama
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.