Tranzactioneaza Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen Ag (AT.EBS) - 43.45 EUR (%) Tranzactioneaza

Indicator 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23 03/31/24
Active imobilizate 30.17 30.41 30.21 30.87 31.21
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 21.83 22.02 21.89 22.43 22.78
Imobilizari necorporale 7.18 7.18 7.1 7.13 6.96
Participatii si alte imobilizari financiare 1.17 1.22 1.22 1.31 1.46
Active de trezorerie si interbancare 287.38 241.41 229.21 266.27 230.72
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 232.68 177.33 172.57 199.3 159.85
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 34.77 43.65 37.69 47.66 50.75
Creante asupra institutiilor financiare 12.91 13.45 13.57 14.01 13.15
Alte active de trezorerie si interbancare 7.03 6.97 5.38 5.3 6.96
Active din operatiuni cu clientela 24.93 25.89 26.32 27 27.49
Creante asupra clientelei 24.93 25.89 26.32 27 27.49
Alte active 1500.03 1561.53 1537.02 1507.51 1572.34
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 15.42 15.69 15.62 16.32 16.11
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 52.72 54.52 55.29 48.38 47.32
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 1426.29 1486 1461.22 1438.13 1505.34
Alte active financiare 2.48 2.53 2.46 2.14 1.18
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.12 2.79 2.43 2.54 2.39
Alte active nefinanciare 0 0 0 0 0
Total Activ 1842.52 1859.24 1822.76 1831.65 1861.76
Datorii 1700.22 1714.74 1673.08 1676.82 1702.46
Datorii de trezorerie si interbancare 384.85 375.24 362.43 376.26 382.34
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 0 0 0 0 0
Depozite de la banci 160.52 138.74 125.55 124.47 107.22
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 224.32 236.5 236.88 251.8 275.11
Datorii din operatiuni cu clientela 1279.17 1303.02 1274.64 1264.8 1278.49
Depozite de la clienti 1279.17 1303.02 1274.64 1264.8 1278.49
Alte datorii 36.2 36.48 36.01 35.75 41.63
Datoria cu impozitul curent 0.87 0.92 0.94 1.44 1.54
Datorii privind impozitul amanat 0.1 0.01 0.02 0.08 0.27
Alte datorii si provizioane 35.23 35.55 35.05 34.23 39.82
Capitaluri proprii 142.29 144.5 149.68 154.84 159.3
Capital social si prime de capitaluri 130.28 132.41 136.74 141.77 146.23
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 0 0 0 0 0
Alte elemente de capital 12.01 12.09 12.94 13.07 13.07
Total Pasiv 1842.52 1859.24 1822.76 1831.65 1861.76
Venituri operationale nete 12.06 26.53 39.98 53.33 13.94
Venituri nete din dobanzi 9.5 19.25 29.31 39.27 10.06
Venituri din dobanzi si similare 23.94 50.72 78.22 105.89 27.42
Cheltuieli cu dobanzile si similare 14.44 31.47 48.9 66.61 17.35
Venituri nete din speze si comisioane 3.45 6.89 10.48 14.34 3.87
Venituri din speze si comisioane 4.01 8.11 12.38 16.86 4.54
Cheltuieli cu speze si comisioane 0.56 1.22 1.91 2.52 0.67
Venit net din tranzactionare 0.63 1.46 1.82 4.1 0.58
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -0.44 -0.34 -0.1 -1.66 0.18
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete -1.08 -0.72 -1.54 -2.72 -0.75
Cheltuieli operationale 6.67 13.36 19.87 27.27 6.97
Cheltuieli administrative si generale 5.94 11.88 17.61 24.22 6.24
Cheltuieli cu personalul 3.75 7.89 11.87 16.25 4.06
Alte cheltuieli operationale 2.2 3.99 5.74 7.98 2.18
Cheltuieli cu amortizarea 0.73 1.49 2.26 3.04 0.73
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 5.39 13.17 20.11 26.06 6.98
Total Venituri 12.06 26.53 39.98 53.33 13.94
Total Cheltuieli 6.67 13.36 19.87 27.27 6.97
Impozit pe profit 1 2.37 3.62 4.75 1.4
Rezultat Net 4.39 10.8 16.49 21.31 5.58
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.