Obligatiuni de stat

Obligatiunile de stat (titlurile de stat) emise in Romania sunt instrumente financiare care atesta datoria publica a entitatii emitente (Ministerul Economiei si Finantelor) pe termen scurt, mediu (1 - 5 ani) si lung (peste 5 ani).

Un titlu de stat este o atestare a unei datorii publice, sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, obligatiuni sau alte instrumente financiare care pot fi emise in moneda locala sau in valuta. Acestea sunt emise in forma dematerializata (dreptul de proprietate se evidentiaza intr-un cont de titluri deschis in evidentele intermediarului autorizat) si se identifica printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number).

Categorii de titluri de stat

Titluri de stat pe termen scurt - sunt certificate de trezorerie cu discount, avand o scadenta de pana la 1 an (6 luni, 1 an). Certificatele de trezorerie cu discount sunt titluri de stat fara cupon (dobanda) fiind achizitionate de investitori la un pret mai mic decat valoarea nominala, urmand ca la scadenta sa incaseze valoarea nominala.

Titluri de stat pe termen mediu sau lungse mai numesc si titluri de tip benchmark (de referinta) - sunt obligatiuni de stat cu o scadenta de peste 1 an (3, 5 si 10 ani), vandute la valoarea nominala, cu discount (pret sub valoarea nominala) sau prima (pret peste valoarea nominala) si pentru care emitentul plateste anual o dobanda (cupon), conform conditiilor din prospectul de emisiune. In cazul obligatiunilor de stat de tip benchmark, seria de titluri emise si aflate in circulatie poate fi completata ulterior de catre emitent daca se mentin caracteristicile initiale de baza ale emisiunii, cum ar fi rata dobanzii, data la care se fac platile si data scadentei.

Cine poate achizitiona titluri de stat

Investitorii in titluri de stat pot fi atat prsoane fizice cat si juridice, rezidente sau nerezidente. Achizitia obligatiunilor de stat poate fi facuta pe piata primara sau pe piata secundara.

Piata primara este piata titlurilor nou-emise si este in prezent administrata de catre Banca Nationala a Romaniei, ca agent desemnat al statului. Operatiunile de vanzare-cumparare de titluri pe piata primara se fac numai prin intermediul unui dealer primar (de obicei o banca) participant la licitatiile de titluri de stat, in nume propriu, sau in numele clientilor sai.

In cadrul licitatiilor organizate pe piata primara se pot depune doua tipuri de oferte de cumparare:

  • oferte de cumparare competitive (concurentiale), prin care investitorul indica valoarea pe care doreste sa o adjudece si pretul maxim (exprimat ca rata minima a dobanzii) pe care este dispus sa il plateasca. In cadrul unei astfel de oferte investitorul poate licita pretul dorit, in mod independent de dealerul primar prin care depune oferta.
  • oferte de cumparare necompetitive (neconcurentiale), prin care investitorul indica numai valoarea pe care doreste sa o adjudece. Emitentul va stabili stabileste prin prospectul de emisiune limita maxima privind ponderea ofertelor necompetitive in valoarea totala a emisiunii (in prezent limita este de 10%). La momentul adjudecarii emisiunii aceste oferte sunt incluse cu prioritate in volumul total al emisiunii, cu conditia incadrarii volumului acestora in procentul maxim acceptat, conform prospectului de emisiune. Adjudecarea ofertelor se realizeaza la pretul mediu ponderat sau rata medie ponderata a dobanzii tuturor ofertelor competitive acceptate in licitatie. In cazul in care ofertele necompetitive depasesc valoarea maxima admisa ca procent in total emisiune, alocarea va fi efectuata proportional.

Pretul la care se adjudeca titlurile ce fac obiectul emisiunii se stabileste prin metoda pretului multiplu care presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate incepand cu pretul cel mai mare (pentru titluri de stat pe termen scurt) sau rata dobanzii cea mai mica (pentru titluri de stat pe termen mediu si lung), pe care investitorii s-au oferit sa le plateasca, pana la adjudecarea completa a emisiunii. in baza ofertelor de cumparare acceptate la preturi sau rate ale dobanzii diferite se calculeaza un pret sau o rata a dobanzii medii de adjudecare.

Piata Secundara reprezinta un sistem multilateral care faciliteaza intalnirea cererii si ofertei vanzatorilor si cumparatorilor de titluri de stat. In prezent, si Banca Nationala a Romaniei si Bursa de Valori administreaza cate o piata secundara de titluri de stat.

In cazul pietei secundare administrate de Banca Nationala a Romaniei, se pot tranzactiona titluri de stat pe termen scurt, mediu si lung utilizand serviciile intermediarilor autorizati: dealerii primari, institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare, care pot tranzactiona exclusiv in nume si cont propriu, dar care au obligatia sa afiseze cotatii de pret ferme si/sau informative la ghiseele de lucru pentru clientii acestora interesati de tranzactionarea titlurilor de stat.

Regimul fiscal

Persoane fizice - Veniturile din dobanzile aferente detinerii titlurilor de stat pana la scadenta de catre persoanele fizice, nu sunt supuse impozitarii, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind Codul fiscal. Veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat (castigul de capital) se impoziteaza.

Persoane juridice - Veniturile generate de achizitionarea/detinerea/tranzactionarea titlurilor de stat (dobanzi si castiguri de capital) de catre persoanele juridice, sunt supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cadrul juridic care reglementeaza piata primara si secundara a titlurilor de stat

  • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2245/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operatiunile de piata cu titluri de stat pe piata interna;
  • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei
  • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.12/2005 privind piata secundara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei;
  • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2231/2008 privind titlurile de stat ce urmeaza a fi tranzactionate si pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori S.A.
  • Hotararea Guvernului nr. 275/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007)

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)