Fonduri de investitii

Ce sunt fondurile de investitii?

Din punct de vedere al pietei de capital, fondurile de investitii sunt organisme de plasament colectiv fara personalitate juridica, entitati care cuprind totalitatea fondurilor banesti ale investitorilor- persoane fizice si juridice, urmand ca acestea sa fie plasate de catre administratorul fondului in: actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si alte valori mobiliare. Fondurile de investitii se adreseaza persoanelor care nu dispun de informatii suficiente pentru a-si crea un portofoliu diversificat in vederea diminuarii si administrarii prudentiale a riscurilor pe care le presupun operatiunile pe piata de capital.
Societatea de administrare a fondului este cea care stabileste politica de plasamente efort in schimbul caruia percepe un comision, denumit comision de administrare.

Tipuri de fonduri de investitii

Conform legislatiei din Romania, fondurile de investitii sunt clasificate in doua categorii:

1. Fonduri deschise de investitii sau Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare (OPCVM)
2. Fonduri inchise de investitii sau Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC)

Diferentierea intre cele doua tipuri de fonduri este legata in principal de modalitatea emiterii/rascumpararii unitatilor de fond; fondurile deschise de investitii se caracterizeaza prin emisiune/rascumparare continua a unitatilor de fond (pe intreaga durata de viata a fondului); fondurile inchise de investitii au o durata de viata determinata iar emisiunea/rascumpararea titlurilor de participare se face la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, in conformitate cu documentele de constituire.

1. Fondurile deschise de investitii sau Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare (OPCVM) - mai sunt cunoscute si sub denumirea de fonduri mutuale; acestea reprezinta organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.Randamentul obtinut din operatiunile cu unitati de fond este dat de diferenta dintre pretul (VUAN) de rascumparare si pretul (VUAN) de subscriere.

VUAN-ul se determina ca raport intre activul net al fondului si nr de titluri aflate in circulatie la un moment dat; activul fondului si implicit VUAN-ul este evaluat zilnic si cerificat de catre depozitarul fondului, mentionat in prospect. Investitia in fonduri mutuale comporta avantajele ce le sunt specifice dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv ale unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul.

Avantaje:

 • mutualitatea (investitorii au drepturi si obligatii egale);
 • diversificarea investitiei;
 • reducerea riscului;
 • managementul profesionist al investitiei;
 • transparenta fondului (fiecare fond are un prospect disponibil publicului larg si publica rapoarte; periodice privind activitatea);
 • costuri de tranzactionare mai reduse decat in cazul in care tranzactiile ar fi facute individual;
 • lichiditatea ridicata data de faptul ca unitatile de fond emise sunt rascumparate continuu;

Dezavantaje:

 • investitiile in fonduri mutuale nu sunt garantate de catre stat iar fondurile mutuale nu participa la fondul de garantare al depozitelor bancare;
 • riscul de a nu fi obtinut randamentul scontat si chiar sa piarda investitia initiala, de aceea este recomandat a se citit Prospectul de Emisiune inainte de a se investi in fond;
 • riscul de plasament generat fie de o administrare defectuoasa a activelor fie din motive independente de strategia administratorului (riscul de piata);
 • riscul de reinvestire;
 • riscul de sistem;
 • riscul legislativ.

O categorie a fondurilor deschise o repretinta ETF-urile. Un ETF (Exchange Traded Fund sau "OPCVM tranzactionabil" in terminologia ASF) este un fond deschis cu caracter special listat la bursa. Acesta este reglementat de cadrul general aplicabil O.P.C.V.M. (Reg. CNVM 15 / 2004, etc.) prevederi speciale prin Dispuneri de masuri CNVM (14/2011 si 15/2012.
Prin cumpararea unei singure unitati ETF obtii expunere pe un grup de actiuni, la costuri mai mici decat cumpararea clasica a actiunilor.

2. Fondurile inchise de investitii sau Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) - reprezinta organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, consituite prin plasamente private si care nu fac obiectul emisiunii/rascumpararii continue a titlurilor de particiare;

Acest tip de fonduri de investitii ofera un numar limitat de titluri de participare sau actiuni prin intermediul unei oferte publice initiale, titlurile emise urmand a fi tranzactionate ulterior la bursa de valori sau direct prin intermediul managerului de fond in vederea constituirii unei piete secundare. In cazul in care cererea pentru aceste titluri este ridicata, acestea vor fi tranzactionate la o valoare superioara (prima) fata de valoarea unitara a activului net, in caz contrar se vor tranzactiona la o valoarea mai mica (discount).

Comparativ cu fondurile mutuale A.O.P.C.-urile pot beneficia de imprumuturi (leverage), ceea ce conduce la cresterea resurselor disponibile pentru investitii, dar si la un risc suplimentar; posibilitatea de a imprumuta resurse conduce totodata si la cresterea probabilitatii de obtinere a unui randament mai ridicat in cazul acestor tipuri de fonduri.
Fondurile inchise de investitii au in general o limita minima a investitiei mai ridicata decat cea regasita in cazul fondurilor deschise.


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)