Info Legale

S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. - C.I.F. RO 8694021

Documente

Document de prezentare S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. (pdf)

Politica executare ordine (pdf)

Procesul intern de solutionare a petitiilor (pdf)

Decizii de autorizare

Conducerea executiva

Administratori

  • Mihaela Ioana Bîciu - Presedinte / Director General
  • Emilian Bituleanu - Administrator
  • Cristina-Ioana-Rodica Hodea - Administrator

Actionari

  • Annaliesse Investments Limited - 4,464,061 actiuni (94.98%)
  • Alti actionari - 235,939 actiuni (5.02%)

Auditor financiar

BDO Audit S.R.L cu sediul in str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1,2,3 si 4, sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/22485/07.12.1994, cod unic de intregistrare 6546223, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand autorizatia nr. 18/02.08.2001, reprezentată legal de dl. Manolescu Silviu Florin in calitate de administrator.

Control intern

Participații

  • SSIF Tradeville SA deține 88.94441% din capitalul social al SAI Vanguard Asset Management SA.

Situatii financiare

RON 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Venituri din activitatea curenta 5,330,655 4,995,574 6,022,370 4,980,555 6,529,464 8,971,675 6,925,459 6,394,468 5,911,076 7,004,211
Rezultat operational (1,449,180) (1,678,594) (1,083,418) (1,816,402) (605,299) 584,707 (2,190,626) 227,188 (869,957) (1,091,081)
Rezultat financiar 2,294,125 2,639,733 1,358,522 (111,530) 615,982 574,515 590,820 374,148 513,290 1,527,391
Total venituri 7,642,370 11,203,586 9,631,556 9,352,097 9,172,517 11,087,372 9,756,833 10,520,039 9,022,911 10,637,319
Profit net 701,168 530,871 207,748 (1,927,932) 10,683 1,159,222 (1,615,631) 605,281 (359,285) 370,102
Capital initial / FP* 11,846,676 11,890,436 10,792,441 9,410,604 9,450,228 8,333,070 8,452,768 8,892,778 8,554,755 8,907,821
Cap social 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000
Rezerve 9,210,942 8,723,832 8,723,832 8,723,832 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899
*Incepand cu anul 2014, la aceasta rubrica se raporteaza nivelul fondurilor proprii(FP), evolutia capitalului initial nemaifiind relevanta prin prisma faptului ca, in conformitate cu Regulamentului UE nr.575/2013, prin capitalul initial se intelege nivelul minim autorizat si anume echivalentul a 730.000 EUR la data raportarii.

Rapoarte privind cerintele de publicare si transparenta

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2018 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2017 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2016 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2015 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2014 (pdf)


Rapoarte MiFID II

Raport 2018 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)

Raport 2017 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)


Informatii pentru investitori

Informatii pentru investitori referitoare la FATCA

Informatii pentru investitori referitoare la CRS

Informatii privind impozitarea persoanelor fizice nerezidente

Fondul de Compensare a Investitorilor

S.S.I.F. Tradeville S.A. este actionar si membru fondator la Fondul de Compensare a Investitorilor. S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza unui act constitutiv, aprobat in prealabil de catre C.N.V.M. Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile Legii 297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Datele de contact: S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.
Cod unic de Inregistrare: 18005590 din 03.10.2005, Nr. Registrul Comertului: J40/16596/30.09.2005, Bucuresti, Sector 2, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, cam. 1-2, cod postal 020922
Tel: 40-21-3157348, Fax: 40-21-3157340
E-mail: office@fond-fci.ro ; www.fond-fci.ro

Sesizari si informatii

Pentru noi este foarte important sa continuam sa comunicam cu clientii nostri intr-un mod eficient si rapid. De aceea, semnalarea oricarei nemultumiri ne ofera posibilitatea remedierii eventualei probleme si imbunatatirii serviciilor oferite dumneavoastra. Mai multe detalii aici

Ne puteti contacta, folosind oricare din modalitatile de mai jos:

  • S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296
  • Nr fax: (4021) 318 75 57
  • E-mail: control intern
  • Formularul online

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)