Info Legale

S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. - C.I.F. RO 8694021

Documente

Document de prezentare S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. (pdf)

Politica executare ordine (pdf)

Procesul intern de solutionare a petitiilor (pdf)

Decizii de autorizare

Conducerea superioara

Administratori

  • Mihaela Sîrbu - Presedinte CA
  • Radu Mihail Sitaru - Administrator
  • Adrian-Ioan Rus - Administrator

Actionari

  • Andrei Siminel Cristian - 4,653,003 actiuni (99.00006%)
  • Alti actionari - 46,997 actiuni (0.99994%)

Auditor financiar

MAZARS ROMANIA S.R.L cu sediul in Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, sector 2, București, Romania, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/756/1995, cod unic de intregistrare RO6970597, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand autorizatia nr. FA699/2007, reprezentată legal de dl. Răzvan Butucaru – Partener, Coordonator Servicii Financiare şi Consultanţă.

Functia-cheie de conformitate


Situatii financiare

RON 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Venituri din activitatea curenta 4,995,574 6,022,370 4,980,555 6,529,464 8,971,675 6,925,459 6,394,468 5,911,076 7,004,211 8,201,233 21,719,020 29,192,378
Rezultat operational (1,678,594) (1,083,418) (1,816,402) (605,299) 584,707 (2,190,626) 227,188 (869,957) (1,091,081) (132,882) 8,189,391 10,859,507
Rezultat financiar 2,639,733 1,358,522 (111,530) 615,982 574,515 590,820 374,148 513,290 1,527,391 2,904,880 2,166,300 2,858,438
Total venituri 11,203,586 9,631,556 9,352,097 9,172,517 11,087,372 9,756,833 10,520,039 9,022,911 10,637,319 14,479,074 32,871,280 36,459,661
Profit net 530,871 207,748 (1,927,932) 10,683 1,159,222 (1,615,631) 605,281 (359,285) 370,102 2,266,400 8,800,092 11,774,722
Capital initial / FP* 11,890,436 10,792,441 9,410,604 9,450,228 8,333,070 8,452,768 8,892,778 8,554,755 8,907,821 11,774,404 20,527,513 20,711,574
Cap social 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000
Rezerve 8,723,832 8,723,832 8,723,832 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899 6,795,899 7,674,310 7,227,979 7,862,945
*Incepand cu anul 2014, la aceasta rubrica se raporteaza nivelul fondurilor proprii(FP), evolutia capitalului initial nemaifiind relevanta prin prisma faptului ca, in conformitate cu Regulamentului UE nr.575/2013, prin capitalul initial se intelege nivelul minim autorizat si anume echivalentul a 730.000 EUR la data raportarii.

Rapoarte privind cerintele de publicare si transparenta

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2021 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2020 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2019 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2018 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2017 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2016 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2015 (pdf)

Raport privind cerintele de publicare si transparenta 2014 (pdf)


Rapoarte MiFID II

Raport 2021 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)

Raport 2020 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)

Raport 2019 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)

Raport 2018 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)

Raport 2017 cuprinzand informatiile referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executiei (pdf)


Informatii pentru investitori

Informatii pentru investitori referitoare la FATCA

Informatii pentru investitori referitoare la CRS

Informatii privind impozitarea persoanelor fizice nerezidente

Fondul de Compensare a Investitorilor

S.S.I.F. Tradeville S.A. este membru/participant fondator la Fondul de Compensare a Investitorilor. Fondul de Compensare a Investitorilor este persoana juridica de drept public. Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile Legii nr. 126/2018, Legii nr. 88/2021 si ale reglementarilor A.S.F., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Datele de contact: Fondul de Compensare a Investitorilor
Cod unic de Inregistrare: 45084419, Bucuresti, Sector 2, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, cam. 1-2, cod postal 020922.
Tel: 40-21-3157348, Fax: 40-21-3157340
E-mail: office@fond-fci.ro ; www.fond-fci.ro

Sesizari si informatii

Pentru noi este foarte important sa continuam sa comunicam cu clientii nostri intr-un mod eficient si rapid. De aceea, semnalarea oricarei nemultumiri ne ofera posibilitatea remedierii eventualei probleme si imbunatatirii serviciilor oferite dumneavoastra. Mai multe detalii aici

Ne puteti contacta, folosind oricare din modalitatile de mai jos:

  • S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296
  • Nr fax: (4021) 318 75 57
  • E-mail: control intern
  • Formularul online

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)