Date financiare WINE - PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Actiuni WINE
Date Financiare WINE
Dividende WINE

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate194,832,258201,498,787229,433,605
Imobilizari necorporale1,187,5831,216,9331,369,068
Imobilizari corporale141,808,671145,253,428158,576,544
Imobilizari financiare636,490714,87669,487,993
Active circulante186,272,405177,735,364184,313,650
Stocuri87,175,56486,229,42088,605,500
Creante43,781,47145,862,68552,180,977
Cheltuieli inregistrate in avans--13,683,817
Investitii financiare pe termen scurt--0
Casa si conturi la banci50,271,83538,932,42629,375,179
Alte active circulante--468,177
Active detinute in vederea vanzarii--0
Total Activ381,104,663379,234,151413,747,255
Datorii144,209,691156,858,317165,516,184
Datorii pe termen scurt95,575,42498,735,34793,191,265
Datorii comerciale34,186,95959,323,10959,964,957
Datorii financiare49,274,38928,550,19621,181,177
Alte datorii pe termen scurt--5,849,753
Provizioane (termen scurt)--5,816,577
Venituri in avans (termen scurt)5,892,7117,309,795378,801
Datorii pe termen lung48,634,26758,122,97072,324,919
Datorii comerciale--0
Datorii financiare36,509,32244,497,45458,381,185
Alte datorii pe termen lung--6,919,580
Provizioane (termen lung)6,886,1695,649,1150
Venituri in avans (termen lung)--7,024,154
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare--0
Capitaluri proprii236,894,972222,375,834248,231,071
Capital social728,279728,2791,732,502
Prime de capital--81,529,698
Rezerve din reevaluare--0
Rezultatul reportat--131,188,319
Alte rezerve--18,163,640
Alte elemente de capital--15,616,912
Total Pasiv381,104,663379,234,151413,747,255
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare16,276,15528,405,53947,676,130
Venituri din exploatare50,040,035107,602,342167,725,790
Cifra de afaceri49,845,667106,530,849166,439,683
Productia capitalizata--0
Variatia stocurilor--0
Alte venituri din exploatare194,3681,071,4931,286,107
Cheltuieli de exploatare33,763,88079,196,803120,049,660
Costul marfurilor vandute--81,502,508
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele23,811,29553,219,82319,355,393
Amortizare si depreciere-21,4921,371,745
Cheltuieli cu personalul6,043,19813,273,5560
Alte cheltuieli de exploatare4,066,75912,681,93217,820,014
Rezultat financiar3,092,034-3,527,264-270,204
Venituri din dobanzi--0
Cheltuieli cu dobanzile--0
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-3,092,487-3,527,264-270,204
Rezultatul extraordinar - net---255,333
Rezultatul brut13,262,50225,035,03847,150,593
Total Venituri50,040,488108,302,418167,725,790
Total Cheltuieli36,856,36783,424,143120,575,197
Impozit pe profit2,981,0544,661,136-7,363,611
Alte impozite--0
Rezultatul net10,281,44820,373,90239,786,982

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)