Date financiare WINE - PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Actiuni WINE
Date Financiare WINE
Dividende WINE

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total192,793,514194,832,258201,498,787
Imobilizari corporale142,221,111141,808,671145,253,428
Imobilizari financiare1,015,812636,490714,876
Imobilizari necorporale1,186,6921,187,5831,216,933
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total190,085,814186,272,405177,735,364
Casa si conturi la banci50,752,66850,271,83538,932,426
Creante51,681,76843,781,47145,862,685
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri83,202,20187,175,56486,229,420
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ382,879,328381,104,663379,234,151
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt89,714,31595,575,42498,735,347
Comerciale40,025,53634,186,95959,323,109
Financiare37,935,35749,274,38928,550,196
Active circulante nete / datorii curente nete---
Datorii Pe Termen Lung69,657,24348,634,26758,122,970
Comerciale---
Financiare58,796,50536,509,32244,497,454
Venituri in Avans4,537,5835,892,7117,309,795
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli7,558,3026,886,1695,649,115
Capitaluri proprii -total223,507,770236,894,972222,375,834
Capital social728,279728,279728,279
Capital subscris varsat---
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv382,879,328381,104,663379,234,151
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total205,292,06150,040,035107,602,342
Alte venituri din exploatare1,927,191194,3681,071,493
Cifra de afaceri neta203,364,87049,845,667106,530,849
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total157,837,95233,763,88079,196,803
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante374,871-21,492
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare52,488,1964,066,75912,681,932
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)104,974,885--
Cheltuieli cu materii prime si materiale -23,811,29553,219,823
Cheltuieli cu personalul-6,043,19813,273,556
Rezultatul Din Exploatare47,454,10916,276,15528,405,539
EBITDA---
Venituri Financiare -total32,376,011-453700,076
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total8,332,5443,092,4874,227,340
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 24,043,4673,092,034-3,527,264
Rezultatul curent71,934,668--
Venituri extraordinare264,810--
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar264,810--
Venituri Totale237,932,88250,040,488108,302,418
Cheltuieli Totale166,170,49636,856,36783,424,143
Rezultatul Brut71,762,38613,262,50225,035,038
Impozit pe profit11,316,7352,981,0544,661,136
Alte impozite---
Rezultat Net60,445,65110,281,44820,373,902

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)