Date financiare WINE - PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Actiuni WINE
Date Financiare WINE
Dividende WINE

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate229,433,605258,980,011259,476,379
Imobilizari necorporale1,369,0689,050,7829,242,724
Imobilizari corporale158,576,544167,171,497162,197,704
Imobilizari financiare69,487,99382,757,73288,035,951
Active circulante184,313,650202,573,676192,958,924
Stocuri88,605,500100,119,797100,687,307
Creante52,180,97763,451,96051,348,889
Cheltuieli inregistrate in avans13,683,8176,346,25115,793,701
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci29,375,17932,100,11424,491,385
Alte active circulante468,177555,554637,642
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ413,747,255461,553,687452,435,303
Datorii165,516,184201,606,954182,591,611
Datorii pe termen scurt93,191,265162,132,654112,954,462
Datorii comerciale59,964,95775,346,29753,310,196
Datorii financiare21,181,17773,133,08746,900,505
Alte datorii pe termen scurt5,849,7535,725,4285,590,721
Provizioane (termen scurt)5,816,5775,960,3106,069,543
Venituri in avans (termen scurt)378,8011,967,5321,083,497
Datorii pe termen lung72,324,91939,474,30069,637,149
Datorii comerciale000
Datorii financiare58,381,18524,851,57654,198,409
Alte datorii pe termen lung6,919,5807,407,0957,143,442
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)7,024,1547,215,6298,295,298
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii248,231,071259,946,733269,843,692
Capital social1,732,5021,763,1211,763,121
Prime de capital81,529,69883,184,36783,184,367
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat131,188,319142,714,713153,757,340
Alte rezerve18,163,64021,274,04319,478,077
Alte elemente de capital15,616,91211,010,48911,660,787
Total Pasiv413,747,255461,553,687452,435,303
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare47,676,13062,300,10216,380,696
Venituri din exploatare167,725,790250,281,45256,505,280
Cifra de afaceri166,439,683248,133,71556,188,149
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare1,286,1072,147,737317,131
Cheltuieli de exploatare120,049,660187,981,35040,124,584
Costul marfurilor vandute81,502,508132,291,22026,900,525
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele19,355,39330,914,4754,882,632
Amortizare si depreciere1,371,7452,550,4171,673,208
Cheltuieli cu personalul000
Alte cheltuieli de exploatare17,820,01422,225,2386,668,219
Rezultat financiar-270,20487,630-2,358,283
Venituri din dobanzi000
Cheltuieli cu dobanzile000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-270,20487,630-2,358,283
Rezultatul extraordinar - net-255,333-558,1140
Rezultatul brut47,150,59361,829,61814,022,413
Total Venituri167,725,790257,328,76956,505,280
Total Cheltuieli120,575,197195,499,15142,482,867
Impozit pe profit7,363,61110,457,6922,043,691
Alte impozite000
Rezultatul net39,786,98251,371,92611,978,722

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)