Date financiare VAC - PRODVINALCO S.A.

Actiuni VAC
Date Financiare VAC
Dividende VAC

Bilant contabil

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total41,210,66549,101,47348,681,334
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total28,646,02830,596,71554,528,081
Casa si conturi la banci---
Creante8,742,47816,151,38211,308,742
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ48,492,10754,384,94055,200,308
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt21,552,44325,466,64248,272,556
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete7,281,4425,283,4676,518,974
Datorii Pe Termen Lung533,29791,63034,990
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans5025,42723,128
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total47,958,81054,269,41655,146,790
Capital social---
Capital subscris varsat3,149,5033,149,5033,149,503
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)101100103

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201831-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total53,801,54050,825,47923,242,456
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta52,837,38448,519,81223,235,848
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total37,579,41136,751,34716,417,786
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare16,222,12914,074,1326,824,670
EBITDA---
Venituri Financiare -total34,10578,76861,427
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total315,957360,72366,671
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -281,852-281,955-5,244
Rezultatul curent15,940,27713,792,1776,824,670
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale53,835,64550,904,24723,303,883
Cheltuieli Totale37,895,36837,112,07016,484,457
Rezultatul Brut15,940,27713,792,1776,819,426
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net13,552,87011,768,7915,878,786

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)