Date financiare TUFE - TURISM FELIX S.A. BAILE FELIX

Domeniu: Turism
Actiuni TUFE
Date Financiare TUFE
Dividende TUFE

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total196,636,608207,589,591207,068,200
Imobilizari corporale184,696,424195,687,585195,204,371
Imobilizari financiare11,528,60611,528,60611,528,606
Imobilizari necorporale411,578373,400335,223
din care: Terenuri si constructii---
Participatii11,528,606-11,528,606
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total15,236,66017,249,61918,792,009
Casa si conturi la banci6,002,5945,652,2116,920,124
Creante6,142,2728,482,8308,402,291
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri1,472,2761,436,3511,782,897
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ211,873,268224,839,210225,860,209
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt16,339,86918,486,37916,939,223
Comerciale-5,404,0054,821,492
Financiare-3,789,9001,065,122
Active circulante nete / datorii curente nete-1,103,208-1,852,786
Datorii Pe Termen Lung10,314,73212,110,36411,973,116
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans3,040,861-4,844,412
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli390,667390,667363,174
Capitaluri proprii -total185,218,667194,242,467196,947,870
Capital social49,614,94649,614,94649,614,946
Capital subscris varsat49,614,946-49,614,946
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv211,873,268224,839,210225,860,209
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)727-695

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total54,355,6099,495,24030,200,193
Alte venituri din exploatare530,1509,83265,666
Cifra de afaceri neta53,825,4599,485,40830,134,527
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total52,987,90610,494,17728,564,281
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare828,0121,590,9874,062,108
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)6,894,751979,2753,373,844
Cheltuieli cu materii prime si materiale -7,923,91521,128,329
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare1,367,702-998,9371,635,912
EBITDA---
Venituri Financiare -total193,84683,700170,825
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total907,89528,74151,850
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -714,04954,959118,975
Rezultatul curent653,653-943,9781,754,887
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale54,549,4559,578,94030,371,018
Cheltuieli Totale53,895,80110,522,91828,616,131
Rezultatul Brut653,653-943,9781,754,886
Impozit pe profit57,284081,464
Alte impozite133,48600
Rezultat Net462,885-943,9781,673,422

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)