Date financiare TRP - TERAPLAST SA

Domeniu: Mase plastice
Actiuni TRP
Date Financiare TRP
Dividende TRP

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total174,507,735178,591,260199,670,412
Imobilizari corporale167,917,713168,866,189186,106,728
Imobilizari financiare319,921390,106434,673
Imobilizari necorporale1,112,1861,172,4141,771,521
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total198,101,970546,558,560570,304,697
Casa si conturi la banci16,620,936289,421,926261,417,566
Creante115,859,276169,629,676198,641,974
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri65,049,18886,082,003108,852,250
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans572,5701,424,9551,392,907
Total Activ731,797,312728,778,482769,975,109
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt171,958,285130,642,578186,644,107
Comerciale66,337,28099,347,614120,550,953
Financiare101,670,52128,378,74266,093,154
Active circulante nete / datorii curente nete139,420,197-355,501,364
Datorii Pe Termen Lung59,911,87659,577,71255,513,623
Comerciale---
Financiare30,064,67431,632,98955,513,623
Venituri in Avans13,054,804-12,431,363
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli563,1702,405,5431,112,846
Capitaluri proprii -total334,198,504535,163,056527,817,378
Capital social174,320,048174,320,048174,320,048
Capital subscris varsat174,320,048-174,320,048
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv731,797,312728,778,481769,975,108
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)507-490

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total397,125,932116,322,200286,613,247
Alte venituri din exploatare622,666234,45813,710,221
Cifra de afaceri neta396,180,378107,897,740272,903,026
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor-1,731,6537,673,946-
Cheltuieli de Exploatare -total359,275,896103,123,364252,852,990
Ajustari privind provizioanele-223,303--
Ajustari de valoare privind activele circulante1,671,212-958,4671,106,831
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale18,641,1374,806,6399,852,895
Alte cheltuieli de exploatare50,361,40411,566,48228,071,628
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale 238,958,59974,530,911183,738,596
Cheltuieli cu personalul49,866,84713,177,79930,083,040
Rezultatul Din Exploatare37,850,03613,198,83633,760,257
EBITDA---
Venituri Financiare -total1,500,059458,890336,699
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total5,648,9671,888,6162,127,296
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -4,148,908-1,429,726-1,790,597
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare--189,231,375
Cheltuieli extraordinare--346,741
Rezultatul extraordinar--188,884,634
Venituri Totale434,338,084-657,174,279
Cheltuieli Totale397,208,293-350,052,980
Rezultatul Brut33,701,12811,769,110220,854,294
Impozit pe profit3,999,294112,2293,295,393
Alte impozite---
Rezultat Net77,500,798200,644,589217,558,901

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)