Date financiare TRP - TERAPLAST SA

Domeniu: Mase plastice
Actiuni TRP
Date Financiare TRP
Dividende TRP

Bilant contabil

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Active imobilizate178,591,260199,670,412232,682,734
Imobilizari necorporale1,172,4141,771,52110,070,065
Imobilizari corporale168,866,189186,106,728217,199,535
Imobilizari financiare390,106434,6735,413,134
Active circulante546,558,560570,304,697605,106,878
Stocuri86,082,003108,852,250115,343,947
Creante169,629,676198,641,974444,216,612
Cheltuieli inregistrate in avans1,424,9551,392,9071,201,990
Investitii financiare pe termen scurt--0
Casa si conturi la banci289,421,926261,417,56615,821,761
Alte active circulante--28,522,568
Active detinute in vederea vanzarii--0
Total Activ728,778,482769,975,109837,789,612
Datorii190,220,290242,157,730251,927,075
Datorii pe termen scurt130,642,578186,644,107179,991,124
Datorii comerciale99,347,614120,550,953127,990,609
Datorii financiare28,378,74266,093,15448,881,028
Alte datorii pe termen scurt--2,051,447
Provizioane (termen scurt)--1,068,040
Venituri in avans (termen scurt)-12,431,3630
Datorii pe termen lung59,577,71255,513,62371,935,951
Datorii comerciale--1,568,516
Datorii financiare31,632,98955,513,62345,512,590
Alte datorii pe termen lung--24,854,845
Provizioane (termen lung)2,405,5431,112,8460
Venituri in avans (termen lung)--0
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare--0
Capitaluri proprii535,163,056527,817,378585,862,537
Capital social174,320,048174,320,048217,900,036
Prime de capital--0
Rezerve din reevaluare--13,394,410
Rezultatul reportat--334,860,162
Alte rezerve--16,627,688
Alte elemente de capital--3,080,241
Total Pasiv728,778,481769,975,108837,789,612
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-490-

Contul de profit si pierderi

31-Mar-202130-Jun-202130-Sep-2021
Rezultat din exploatare13,198,83633,760,25750,542,065
Venituri din exploatare116,322,200286,613,247469,863,090
Cifra de afaceri107,897,740272,903,026451,044,553
Productia capitalizata--0
Variatia stocurilor7,673,946-16,575,895
Alte venituri din exploatare234,45813,710,2212,242,642
Cheltuieli de exploatare103,123,364252,852,990419,321,025
Costul marfurilor vandute--0
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele74,530,911183,738,596310,229,379
Amortizare si depreciere3,848,17210,959,72615,603,014
Cheltuieli cu personalul13,177,79930,083,04048,043,385
Alte cheltuieli de exploatare11,566,48228,071,62845,445,247
Rezultat financiar-1,429,726-1,790,597278,499
Venituri din dobanzi--352,880
Cheltuieli cu dobanzile--755,774
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-1,429,726-1,790,597-830,155
Rezultatul extraordinar - net-188,884,634188,375,286
Rezultatul brut11,769,110220,854,294237,684,302
Total Venituri-657,174,279658,591,256
Total Cheltuieli-350,052,980420,906,954
Impozit pe profit112,2293,295,393-6,053,026
Alte impozite--0
Rezultatul net200,644,589217,558,901231,631,276

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 74% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)