Date financiare TRP - TERAPLAST SA

Domeniu: Mase plastice
Actiuni TRP
Date Financiare TRP
Dividende TRP

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Active imobilizate296,258,629309,029,005334,914,842
Imobilizari necorporale11,980,40111,952,68512,543,080
Imobilizari corporale278,313,714291,145,408316,479,523
Imobilizari financiare5,964,5145,930,9125,892,239
Active circulante583,433,582634,376,036392,036,647
Stocuri118,075,643147,319,087166,886,624
Creante441,765,214464,789,384210,552,403
Cheltuieli inregistrate in avans15,880,61613,659,86211,674,332
Investitii financiare pe termen scurt000
Casa si conturi la banci7,712,1098,607,7032,923,288
Alte active circulante000
Active detinute in vederea vanzarii000
Total Activ879,692,211943,405,041726,951,489
Datorii288,161,287340,474,000417,364,426
Datorii pe termen scurt197,885,933253,809,856323,981,153
Datorii comerciale103,854,967144,387,991148,815,763
Datorii financiare89,288,080103,292,366138,057,802
Alte datorii pe termen scurt2,554,1255,001,75435,982,468
Provizioane (termen scurt)2,188,7611,127,7451,125,120
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung90,275,35486,664,14493,383,273
Datorii comerciale1,915,9841,915,9841,915,984
Datorii financiare47,516,93044,690,33253,500,802
Alte datorii pe termen lung40,842,44040,057,82837,966,487
Provizioane (termen lung)000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare000
Capitaluri proprii591,530,914602,931,041309,587,063
Capital social217,900,036217,900,036217,900,036
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare15,877,97315,877,97315,877,973
Rezultatul reportat325,740,249332,239,82639,008,012
Alte rezerve33,296,21033,296,21033,296,210
Alte elemente de capital-1,283,5543,616,9963,504,832
Total Pasiv879,692,201943,405,041726,951,489
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Rezultat din exploatare53,318,6049,465,85122,993,102
Venituri din exploatare636,534,681183,708,411397,294,585
Cifra de afaceri615,111,229170,560,134373,691,113
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor17,937,48512,232,17821,760,640
Alte venituri din exploatare3,485,967916,0991,842,832
Cheltuieli de exploatare583,216,077174,242,560374,301,483
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele424,446,513126,769,346277,483,301
Amortizare si depreciere24,087,8088,988,38015,657,459
Cheltuieli cu personalul69,274,90119,400,87241,328,217
Alte cheltuieli de exploatare65,406,85519,083,96239,832,506
Rezultat financiar-2,343,698-1,149,376-3,036,030
Venituri din dobanzi0022,583
Cheltuieli cu dobanzile1,581,5571,043,4352,844,040
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-762,141-105,941-214,573
Rezultatul extraordinar - net189,249,01200
Rezultatul brut240,223,9188,316,47519,957,072
Total Venituri826,228,894183,730,994397,317,168
Total Cheltuieli586,004,976175,414,519377,360,096
Impozit pe profit8,683,8061,451,3933,555,068
Alte impozite000
Rezultatul net231,540,1126,865,08216,402,004

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)