Date financiare TRANSI - TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Actiuni TRANSI
Date Financiare TRANSI
Dividende TRANSI

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Numerar si echivalente de numerar109,956,25447,862,4873,252,249
Depozite bancare000
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)717,911,945711,396,334764,750,629
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere660,439,166711,216,104715,711,268
Creante diverse (incl. dividende de primit)000
Participatii000
Imobilizari corporale si investitii imobiliare14,345,32014,800,52814,678,531
Imobilizari necorporale107,145120,024159,662
Alte active financiare7,032,3709,490,03441,095,456
Alte active1,136,3391,605,18522,570,686
Total Activ1,510,928,5391,496,490,6961,562,218,481
Datorii153,410,481113,126,939159,142,697
Dividende de plata000
Datorii financiare83,953,37146,890,52493,649,793
Datorii privind impozitul pe profit10,188,72414,587,91614,964,075
Alte datorii si provizioane59,268,38651,648,49950,528,829
Capitaluri proprii1,357,518,0581,383,363,7561,403,075,784
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Prime de capital000
Actiuni proprii0-4,522,164-4,522,164
Rezultat curent000
Rezultatul reportat135,244,549209,612,926254,168,963
Rezerve si alte rezerve1,001,224,982957,778,614932,934,605
Alte elemente de capital4,804,1474,250,0004,250,000
Total Pasiv1,510,928,5391,496,490,6951,562,218,481
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Venituri din exploatare76,961,527132,566,61947,641,827
Venituri din dividende32,915,65232,915,65240,189,042
Venituri din dobanzi450,179648,723108,030
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar000
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere42,884,38491,926,0127,268,302
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor000
Alte venituri operationale711,3127,076,23276,453
Cheltuieli de exploatare20,138,95632,511,7936,832,912
Cheltuieli cu comisioanele1,485,7112,058,120831,505
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul13,760,54620,482,0833,008,382
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri000
Alte cheltuieli de exploatare4,892,6999,971,5902,993,025
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul Brut56,822,571100,054,82640,808,915
Total Venituri76,961,527132,566,61947,641,827
Total Cheltuieli20,138,95632,511,7936,832,912
Impozit pe profit1,384,418242,228-795,743
Rezultat Net55,438,15399,812,59841,604,658
Alte elemente ale rezultatului global142,078,762113,430,067-18,691,526
Rezultatul global al perioadei197,516,915213,242,66522,913,132
Rezultatul global / numar de actiuni000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)