Date financiare TRANSI - TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Actiuni TRANSI
Date Financiare TRANSI
Dividende TRANSI

Bilant contabil

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Numerar si echivalente de numerar47,862,4873,252,24933,237,595
Depozite bancare00-
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (actiuni; obligatiuni; etc)711,396,334764,750,629-
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere711,216,104715,711,268-
Creante diverse (incl. dividende de primit)00-
Participatii00-
Imobilizari corporale si investitii imobiliare14,800,52814,678,531-
Imobilizari necorporale120,024159,662-
Alte active financiare9,490,03441,095,456-
Alte active1,605,18522,570,686994,944
Total Activ1,496,490,6961,562,218,4811,432,853,012
Datorii113,126,939159,142,69776,999,106
Dividende de plata00-
Datorii financiare46,890,52493,649,793-
Datorii privind impozitul pe profit14,587,91614,964,075-
Alte datorii si provizioane51,648,49950,528,829-
Capitaluri proprii1,383,363,7561,403,075,7841,355,853,906
Capital social216,244,380216,244,380216,244,380
Prime de capital00-
Actiuni proprii-4,522,164-4,522,164-
Rezultat curent00-
Rezultatul reportat209,612,926254,168,963-
Rezerve si alte rezerve957,778,614932,934,605-
Alte elemente de capital4,250,0004,250,000-
Total Pasiv1,496,490,6951,562,218,4811,432,853,012
Activ net distribubil investitorilor (VAN)---
Activ net distribubil investitorilor / nr. de actiuni emise (VUAN)---

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202131-Mar-202230-Jun-2022
Venituri din exploatare132,566,61947,641,827-
Venituri din dividende32,915,65240,189,04289,420,280
Venituri din dobanzi648,723108,030200,267
Castig /(Pierdere) neta din diferente de curs valutar00-
Castig /(Pierdere) din activele financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere91,926,0127,268,302-
Castig /(Pierdere) din vanzarea activelor00-
Alte venituri operationale7,076,23276,453-
Cheltuieli de exploatare32,511,7936,832,912-
Cheltuieli cu comisioanele2,058,120831,505-
Cheltuieli salariale si alte cheltuieli cu personalul20,482,0833,008,382-
Reluari/(constituiri) de provizioane pentru riscuri, cheltuieli si ajustari pentru deprecieri00-
Alte cheltuieli de exploatare9,971,5902,993,025742,853
Rezultatul extraordinar - net00-
Rezultatul Brut100,054,82640,808,91567,002,924
Total Venituri132,566,61947,641,827139,178,461
Total Cheltuieli32,511,7936,832,91272,175,537
Impozit pe profit242,228-795,743-
Rezultat Net99,812,59841,604,65868,775,319
Alte elemente ale rezultatului global113,430,067-18,691,526-
Rezultatul global al perioadei213,242,66522,913,132-
Rezultatul global / numar de actiuni00-

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)