Date financiare STK - STK Emergent

Actiuni STK
Date Financiare STK
Dividende STK

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total30,325,15330,447,78332,979,223
Actiuni necotate---
Alte imobilizari financiare---
Creante sub forma efectelor de comert---
Obligatiuni corporative---
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Valori mobiliare nou-emise---
Imobilizari necorporale---
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare30,325,15330,447,78332,979,223
Actiuni cotate---
Active circulante-total27,905,89227,296,76927,089,146
Certificate de depozit---
Depozite bancare---
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE---
Actiuni cotate---
Actiuni necotate---
Disponibilitati SIF26,761,36322,583,81323,150,763
Obligatiuni municipale---
Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC---
Obligatiuni corporative---
Titluri de stat11,000--
Valori mobiliare nou-emise---
Investitii financiare pe termen scurt SIF1,133,5294,712,9563,938,383
Cheltuieli in avans---
Total Activ58,231,04657,744,55260,068,369
Venituri in Avans---
DATORII -TOTAL344,384502,028500,537
Sume datorate institutiilor de credit---
Alte datorii---
Datorii comerciale---
Efecte de comert de platit---
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total57,886,66157,242,52359,567,832
Capital social121,950,600121,950,600121,950,600
Capital subscris varsat---
Rezerve---
Rezerve din reevaluare---
ACTIV NET57,886,66157,242,523-
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)9594-
Total Pasiv58,231,04657,744,55160,069,370

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL1,214,640930,884478,838
Venituri din diferente de curs valutar8,083126,51354,046
Venituri din dobanzi58,02962,56870,760
Venituri din imobilizari financiare15,00015,00020,000
Venituri din investitii financiare cedate---
Venituri din investitii financiare pe temen scurt1,133,527726,803334,032
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi---
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL903,4411,386,4531,865,669
Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi---
Cheltuieli din diferente de curs valutar---
Cheltuieli privind dobanzile---
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate---
Cheltuieli cu comisioanele si onorariile---
Cheltuieli cu personalul---
Pierderi aferente creantelor legate de participatii---
Rezultatul curent---
Venituri din activitatea extraordinara---
Cheltuieli din activitatea extraordinara---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale---
Cheltuieli Totale---
Rezultatul Brut311,199-455,569-1,386,831
Impozit pe profit---
Rezultat Net311,199-455,569-1,386,831

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)