Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Active imobilizate33,349,530,00032,655,380,00032,077,480,000
Imobilizari necorporale2,863,730,0002,889,080,0002,909,350,000
Imobilizari corporale26,379,310,00025,864,510,00025,303,200,000
Imobilizari financiare4,106,490,0003,901,790,0003,864,930,000
Active circulante15,212,220,00017,299,690,00020,614,660,000
Stocuri2,421,480,0002,293,020,0002,824,410,000
Creante1,716,700,0002,640,680,0003,294,770,000
Cheltuieli inregistrate in avans000
Investitii financiare pe termen scurt1,724,970,0001,742,090,0001,993,220,000
Casa si conturi la banci9,098,130,00010,322,650,00012,179,280,000
Alte active circulante250,940,000301,250,000322,980,000
Active detinute in vederea vanzarii255,480,00014,830,00014,830,000
Total Activ48,817,230,00049,969,900,00052,706,970,000
Datorii15,786,980,00015,756,010,00016,711,530,000
Datorii pe termen scurt7,098,240,0008,192,650,0009,596,470,000
Datorii comerciale2,732,290,0003,265,780,0003,185,140,000
Datorii financiare2,374,420,0003,138,860,0003,526,630,000
Alte datorii pe termen scurt1,829,740,0001,370,240,0002,292,620,000
Provizioane (termen scurt)161,790,000417,770,000592,080,000
Venituri in avans (termen scurt)000
Datorii pe termen lung8,424,590,0007,563,360,0007,115,060,000
Datorii comerciale000
Datorii financiare6,943,220,000616,740,000642,960,000
Alte datorii pe termen lung52,340,00052,010,00051,690,000
Provizioane (termen lung)1,429,030,0006,894,610,0006,420,410,000
Venituri in avans (termen lung)000
Datorii asociate activelor detinute pentru vanzare264,150,00000
Capitaluri proprii33,030,250,00034,213,890,00035,995,440,000
Capital social5,664,410,0005,664,410,0005,664,410,000
Prime de capital000
Rezerve din reevaluare000
Rezultatul reportat000
Alte rezerve27,365,300,00028,548,930,00030,324,290,000
Alte elemente de capital540,000550,0006,740,000
Total Pasiv48,817,230,00049,969,900,00052,706,970,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)---

Contul de profit si pierderi

30-Sep-202131-Dec-202131-Mar-2022
Rezultat din exploatare2,215,700,0003,708,850,0002,185,430,000
Venituri din exploatare17,157,510,00026,201,830,00011,920,870,000
Cifra de afaceri17,045,790,00026,011,130,00011,898,110,000
Productia capitalizata000
Variatia stocurilor000
Alte venituri din exploatare111,720,000190,700,00022,760,000
Cheltuieli de exploatare14,941,810,00022,492,980,0009,735,440,000
Costul marfurilor vandute000
Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele2,834,860,0004,100,780,0001,107,100,000
Amortizare si depreciere2,540,920,0003,399,410,000738,370,000
Cheltuieli cu personalul1,453,860,0001,976,730,000483,980,000
Alte cheltuieli de exploatare8,112,170,00013,016,060,0007,405,990,000
Rezultat financiar-223,650,000-310,750,000-81,890,000
Venituri din dobanzi111,090,000160,690,00078,030,000
Cheltuieli cu dobanzile327,440,000464,740,000154,400,000
Alte venituri si cheltuieli financiare - net-7,300,000-6,700,000-5,520,000
Rezultatul extraordinar - net000
Rezultatul brut1,992,050,0003,398,100,0002,103,540,000
Total Venituri17,268,600,00026,362,520,00011,998,900,000
Total Cheltuieli15,276,550,00022,964,420,0009,895,360,000
Impozit pe profit316,040,000533,680,000355,210,000
Alte impozite000
Rezultatul net1,676,010,0002,864,420,0001,748,330,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 75% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)