Date financiare SNP - OMV PETROM S.A.

Actiuni SNP
Date Financiare SNP
Dividende SNP

Bilant contabil

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Active imobilizate-total34,505,370,00033,990,200,00033,851,590,000
Imobilizari corporale27,802,200,00027,252,840,00027,018,600,000
Imobilizari financiare2,124,640,0002,101,660,0002,170,650,000
Imobilizari necorporale2,811,510,0002,830,090,0002,845,350,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii7,000,000-7,000,000
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total12,254,550,00012,926,700,00012,785,430,000
Casa si conturi la banci7,450,640,0007,808,390,0007,428,670,000
Creante1,258,130,0001,457,490,0001,516,190,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri2,102,900,0002,168,860,0002,177,740,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ47,620,820,00047,863,120,00046,902,270,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt5,292,820,0005,238,770,0005,646,050,000
Comerciale2,858,640,0002,420,510,0002,370,240,000
Financiare1,114,970,0001,283,430,0001,764,800,000
Active circulante nete / datorii curente nete8,343,937,076-8,140,447,026
Datorii Pe Termen Lung8,844,190,0008,575,890,0008,635,630,000
Comerciale---
Financiare698,870,000655,090,000671,530,000
Venituri in Avans126,750,518-79,440,831
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli8,648,100,0008,473,370,0008,684,740,000
Capitaluri proprii -total33,071,130,00033,626,770,00032,351,690,000
Capital social5,664,410,0005,664,410,0005,664,410,000
Capital subscris varsat5,664,410,834-5,664,410,834
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv47,620,820,00047,863,120,00046,902,270,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)10,949-8,497

Contul de profit si pierderi

31-Dec-202031-Mar-202130-Jun-2021
Venituri Din Exploatare - total20,150,400,0004,900,900,00010,213,110,000
Alte venituri din exploatare433,420,00039,820,00087,590,000
Cifra de afaceri neta19,716,980,0004,861,080,00010,125,520,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total18,683,310,0004,194,160,0008,975,640,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale2,996,060,000819,830,0001,657,180,000
Alte cheltuieli de exploatare2,036,230,0001,208,850,0002,615,110,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)8,209,700,000480,400,000950,310,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 3,488,970,0001,685,080,0003,753,040,000
Cheltuieli cu personalul1,952,350,000--
Rezultatul Din Exploatare1,467,090,000706,740,0001,237,470,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total337,330,00043,480,00069,820,000
Venituri din dobanzi337,330,00035,340,00069,820,000
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total325,720,00077,970,000141,820,000
Cheltuieli privind dobanzile295,440,00077,970,000139,940,000
Rezultatul Financiar 11,610,000-34,490,000-72,000,000
Rezultatul curent1,478,700,000672,250,0001,165,470,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale20,054,310,0004,904,560,00010,195,340,000
Cheltuieli Totale19,009,030,0004,272,130,0009,117,460,000
Rezultatul Brut1,478,700,000672,250,0001,165,470,000
Impozit pe profit187,690,00098,900,000185,850,000
Alte impozite---
Rezultat Net1,291,010,000573,350,000979,620,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)